AutoCAD LT

kurz

Základní info

Účastníci získají základní návyky nezbytné pro správnou práci s AutoCADem. Seznámí se s prostředím, naučí se kreslit a plně využívat editaci. Získají také základní informace o kótování, šrafovaní a používání bloků. Nedílnou součástí kurzu je také kapitola věnovaná tisku.

- seznámení s programem, problematika lokalizace. Přizpůsobení pracovního prostředí
- práce s výkresy - načtení, uložení. Zobrazování výkresů (příkazy ZOOM, PAN, ...), šablony
- souřadnicový systém, zadávání bodů, uchopovací režimy, kreslící pomůcky
- hladiny - filozofie hladin, tvorba nových hladin. Typy čar, měřítka typů čar, ...
- kreslící příkazy - úsečka, kružnice, oblouk, elipsa, křivka, ...
- editační příkazy - kopie, posun, zrcadlení, zkosení a zaoblení, vytvoření pole entit, ...
- práce s textem. Řádkový text, odstavcový text, speciální znaky, TTF fonty.
- speciální kreslicí a editační nástroje - křivka, spline, editace pomocí uzlů, ...
- šrafování - hranice šrafování, asociativita šraf, použití vestavěných šrafovacích vzorů
- měřítka - objasnění problematiky. Měřítko při kreslení, měřítko při tisku
- kótovaní - kótování objektů, tvorba kótovacího stylu, editace kót
- bloky - vytváření bloků a atributů. Práce s průzkumníkem bloků
- tisk - nastavení tlouštěk čar, definování vykreslované oblasti, tisk v měřítku
- rozšíření - jednoduchá tvorba a úprava nástrojových panelů. Představení nástaveb
- upozornění: osnova je pouze orientační. Tento kurz se provozuje výhradně jako individuální na přání zákazníka. Kurz se koná přímo v prostorách účastníka a na jeho licencích. Není v možnostech střediska držet licence na všechna PC v učebně a proto se standardní kurz v učebně nekoná.
Chcete-li se kurzu zúčastnit, měli byste znát odpovědi na tyto otázky:
Co je to složka a soubor?
Jak se přepínat mezi běžícími aplikacemi v MS Windows?
Umíte pracovat s myší? Víte, co je to klik a dvojklik?
Jak zkopírujete soubor z pevného disku na disketu?
Pokud neznáte odpověď na některou otázku, přihlaste se nejprve na kurz MS Windows - základy.

AutoCAD LT

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
Osobním jednáním

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.

CAD