Apache Webserver Administration

Základní info

Popis kurzu

Toto školení je zaměřené na získání základních i pokročilých dovedností
v administraci webového serveru Apache httpd řady 2.2 a 2.4 a souvisejících
technologiích. Kurz se zaměřuje jak na základní konfiguraci a správu
webserveru, tak na konfiguraci jeho rozšiřujících modulů. Součástí kurzu jsou
také technologie a nástroje, které jsou potřebné při administraci webserveru.
Školení probíhá v prostředí GNU/Linux a skládá se z přednášek (50 %) a
praktických cvičení (50 %).


Toto školení je zaměřené na získání základních i pokročilých dovedností
v administraci webového serveru Apache httpd řady 2.2 a 2.4 a souvisejících
technologiích. Kurz se zaměřuje jak na základní konfiguraci a správu
webserveru, tak na konfiguraci jeho rozšiřujících modulů. Součástí kurzu jsou
také technologie a nástroje, které jsou potřebné při administraci webserveru.
Školení probíhá v prostředí GNU/Linux a skládá se z přednášek (50 %) a
praktických cvičení (50 %).

Určeno pro

Tento kurz je vhodný pro všechny uživatele UNIX/Linux se zájmem o administraci
multiplatformního, open-source webserveru Apache httpd. Typicky se jedná o systémové a
síťové správce nebo aplikační a webové administrátory. Kurz je vhodný také pro začínající
administrátory Apache httpd, nebo administrátory httpd verze 2.2.

Obsah kurzu

Obecným cílem kurzu je získání pokročilých schopností administrace webového serveru
Apache httpd, konkrétně se jedná o:


  • Znalost pojmů a souvisejících technologií pro webserver.

  • Schopnost startovat, ukončovat a zjišťovat stav běhu webserveru, práce s logy.

  • Schopnost základní i pokročilé konfigurace webserveru a znalost způsobů členění
    konfiguračních souborů a jejich administrace.

  • Pochopení principů rozšiřujících modulů a jejich konfigurace.

  • Schopnost konfigurace často používaných modulů.

Předpoklady

Pro snadnější práci při praktických cvičeních se předpokládá alespoň základní znalost
UNIX/Linux prostředí, základní schopnost práce v příkazové řádce a v textovém editoru a
základní znalost pojmů sití (IP adresa, TCP port, DNS).

Studijní materiály

V angličtině

Apache Webserver Administration

Vybraný termín:

6.12.2021  Praha

Cena
24600 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.