Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Analýza systému měření

Základní info

Spolehlivost nasbíraných dat a měřicího systému je potřebné prověřit ještě před samotným měřením a sběrem dat. Metoda MSA (Analýza systému měření) vychází z předpokladu, že pro měření nestačí mít jen přesné měřidlo, ale vliv mohou mít i jiné faktory, a proto hodnotí měřící systém jako celek. Metodu, jak ověřit spolehlivost měřicího systému, vám přiblíží náš kurz Analýza systému měření. 

Komu je kurz určen?

Absolventům kurzu Manažer metrologie a pracovníkům v oblasti metrologie a statistického zpracování dat, kteří řeší problematiku analýzy systémů měření a stanovení způsobilostí podle příručky QS 9000 MSA 4. vydání.

Co Vám kurz přinese?

Prohloubení znalostí z oblasti metrologie, pochopení a schopnost praktického použití metod analýz systémů měření a stanovení způsobilostí podle AIAG MSA, 4. vydání.

Obsah kurzu:

 • úvod do problematiky analýzy systémů měření,
 • stabilita a linearita systémů měření,
 • opakovatelnost a reprodukovatelnost systémů měření,
 • metoda srovnávání,
 • metody pro nereplikovatelné systémy měření,
 • stanovení způsobilosti systémů měření.

     Povinné předchozí absolvování kurzů:

     Není požadováno, doporučujeme znalosti na úrovni kurzu QMe – Manažer metrologie.

     Doba trvání kurzu:

     2,5 dne

     Odborný garant:

     doc. Dr. Ing. Pavel Němeček

     Lektoři:

     doc. Dr. Ing. Pavel Němeček

     Publikace:

     Každý účastník obdrží v ceně kurzu publikaci 

     /www.csq.cz/nabidka-publikaci/zpusobilost-nereplikovatelnych-procesu-kontroly>Způsobilost nereplikovatelných procesů kontroly

     Forma ukončení:

     Při splnění minimálně 80% docházky a úspěšném splnění závěrečného testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

     Doporučení:

     Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace

     /www.csq.cz/kurzy/inzenyr-v-dodavatelskem-retezci>Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

     Kurz je určen pro zájemce o certifikační zkoušku 

     /www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-iatf-16949-3-stranou>Auditor IATF 16949 3. stranou.

     Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

     Navazující kurzy:

     Grafické modulové schéma v oblasti metrologie a systému kvality naleznete 

     zde.

     Bližší informace:

     Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
     lukesova@csq.cz 

     Analýza systému měření

     Vybraný termín:

     26.8.2020  Praha

     Cena
     7390 Kč + 21 % DPH

     Kontaktovat dodavatele


     Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.