AI-900 - Microsoft Azure AI Fundamentals (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz představuje základní koncepty související s umělou inteligencí (AI) a službami v Microsoft Azure, které lze použít k tvorbě AI řešení.

Kurz není určen k tomu, aby studenty naučil stát se profesionálními datovými vědci nebo vývojáři softwaru, ale spíše k budování povědomí o běžných úlohách AI a schopnosti identifikovat služby Azure, které je podporují. Kurz je koncipován jako smíšená zkušenost s učením, která kombinuje školení vedené instruktorem s online materiály na platformě Microsoft Learn (https://azure.com/learn). Praktická cvičení v kurzu vycházejí z Learn Modulů, a studenty nabádají k využití obsahu referenčních materiálů Learn jako posílení toho, co se ve třídě naučí, a k prozkoumání témat hlouběji.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:
 • Popsat principy práce s AI 
 • Popsat základní principy strojového učení v prostředí Azure
 • Popsat funkce úloh počítačového vidění v prostředí Azure
 • Popsat funkce úloh zpracování přirozeného jazyka (NLP) v prostředí Azure
 • Popsat funkce konverzačních úloh AI v prostředí Azure

Určeno pro

Tento kurz je určen pro každého, kdo se zajímá o informace o možných typech řešení umělé inteligence (AI) a o službách v Microsoft Azure, které slouží k jejich vytvoření. Před absolvováním tohoto kurzu nemusíte mít žádné zkušenosti s používáním Microsoft Azure, ale předpokládá se základní úroveň znalostí počítačové technologie a internetu. Některé koncepty obsažené v tomto kurzu vyžadují základní znalost matematiky, například schopnost interpretovat grafy. Kurz zahrnuje praktické aktivity, které zahrnují práci s daty a kódy, takže vám pomůže znalost základních principů programování.

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do AI
V tomto modulu se dozvíte o běžném použití umělé inteligence (AI) a různých typech pracovního zatížení spojeného s AI. Prozkoumáte úvahy a zásady odpovědného vývoje AI.
Lekce
 • Umělá Inteligence v Azure
 • Odpovědná AI
Modul 2: Machine Learning
Machine learning je základem moderních řešení AI. V tomto modulu se dozvíte o některých základních konceptech Machine learning a o tom, jak pomocí služby Azure Machine Learning vytvářet a publikovat modely strojového učení.
Lekce
 • Úvod do Machine Learning
 • Azure Machine Learning
Modul 3: Computer Vision
Computer vision je oblast AI, která se zabývá vizuálním porozuměním světu prostřednictvím obrázků, video souborů a kamer. V tomto modulu prozkoumáte několik technik a služeb počítačového vidění.
Lekce
 • Koncept Computer Vision
 • Computer Vision v Azure
Modul 4: Zpracování přirozeného jazyka (NLP)
Tento modul popisuje scénáře řešení AI, která dokáží zpracovat psaný i mluvený jazyk. Dozvíte se o službách Azure, které lze použít k vytváření řešení, která analyzují text, rozpoznávají a syntetizují řeč, překládají mezi jazyky a interpretují příkazy.
 • Úvod do NLP
 • Používání NLP služeb
Modul 5: Konverzační AI
Konverzační AI umožňuje uživatelům zapojit se do dialogu s agentem AI nebo ‚Botem‘ prostřednictvím komunikačních kanálů, jako je e-mail, rozhraní webchatu, sociální média a další. Tento modul popisuje některé základní principy práce s Boty a poskytuje vám příležitost vytvořit Bota, který dokáže inteligentně reagovat na dotazy uživatelů.
Lekce
 • Koncept konverzační AI
 • Konverzační AI v Azure

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

AI-900 - Microsoft Azure AI Fundamentals (CZ)

Vybraný termín:

21.10.2024  ONLINE

Cena
9 000 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.