Administering Relational Databases on Microsoft Azure (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti pro správu databázové infrastruktury serveru SQL pro cloudové, místní a hybridní relační databáze a pro ty, kteří pracují s nabídkami relačních databází Microsoft PaaS. Navíc bude užitečný pro jednotlivce, kteří vyvíjejí aplikace dodávající obsah z relačních databází založených na SQL.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

 • Plánovat, nasazovat a konfigurovat Azure SQL nabídky

 • Monitorovat výkon databáze a vyladit databázi a dotazy pro optimální výkon

 • Naplánovat a nakonfigurovat řešení vysoké dostupnosti 

Určeno pro

Tento kurz je určen pro odborníky, kteří spravují data a databáze a chtějí se dozvědět více o správě technologií datových platforem v Microsoft Azure. Tento kurz je také cenný pro datové architekty a vývojáře aplikací, kteří potřebují pochopit, jaké technologie jsou k dispozici pro datovou platformu s Azure a jak s těmito technologiemi pracovat prostřednictvím aplikací.

Obsah kurzu

Modul 1: Úloha správce databáze Azure

Tento modul zkoumá roli správce databáze ve světě Azure. Poskytuje také některé základní informace týkající se celkového obsahu. To zahrnuje přehled různých možností založených na serveru SQL Server. Studenti se naučí, proč je úroveň kompatibility zásadním konceptem při práci s databázemi SQL v Azure. Studenti jsou také seznámeni s dalšími databázovými platformami dostupnými v Azure kromě těch založených na SQL Serveru, zejména s PostgreSQL a MySQL

Lekce

 • Role Azure Data Platform

 • Platformy a možnosti Azure Database

 • Úrovně kompatibility serveru SQL Server

 • Funkce Azure Preview

 • Lab: Použítí Azure Portal a SQL Server Management Studio


Modul 2: Plánování a implementace zdrojů datové platformy

Tento modul zavádí metody pro nasazení prostředků datové platformy v Azure. Dozvíte se o možnostech pro upgrade i migraci existujících databází SQL do Azure. Naučíte se, jak nastavit prostředky Azure k hostování SQL Serveru na virtuálním počítači, spravované instanci, Azure SQL Database a PostgreSQL nebo MySQL. Dozvíte se, jak určit, které možnosti jsou nejlepší na základě konkrétních požadavků, včetně požadavků na High Availability a Disaster Recovery (HADR). Naučí se vypočítávat požadavky na zdroje a vytvářet šablony pro jejich nasazení.

Lekce

 • Nasazení serveru SQL pomocí IaaS

 • Nasazení serveru SQL pomocí PaaS

 • Nasazení databázových řešení s otevřeným zdrojovým kódem v Azure

 • Lab: Nasazení Azure SQL Database


Modul 3: Implementace bezpečného prostředí

Tento modul zkoumá postupy zabezpečení databáze serveru SQL i databáze Azure SQL. To zahrnuje přehled různých možností založených na serveru SQL Server, jakož i různých možností Azure pro zabezpečení Azure SQL Database i databází s umístěním v Azure SQL Database. Studenti se naučí, proč je bezpečnost při práci s databázemi klíčová. Studenti se také seznámí s dalšími databázovými platformami dostupnými v Azure kromě těch založených na SQL Serveru, zejména s Azure Database pro MariaDB / MySQL / PostgreSQL

Lekce

 • Konfigurace ověřování databáze

 • Konfigurace autorizace databáze

 • Implementace zabezpečení dat v klidu

 • Implementace zabezpečení dat v přenosu

 • Implementace kontroly souladu s citlivými daty

 • Lab: Implementace bezpečného prostředí


Modul 4: Monitorování a optimalizace provozních zdrojů

Tento modul vás naučí o optimalizaci zdrojů pro vaše databáze vytvořené pomocí služeb IaaS nebo PaaS. Modul také pokrývá monitorovací server a hardwarové zdroje. Seznámí vás s různými dostupnými nástroji pro monitorování výkonu a stanovení základní úrovně. Naučíte se, jak interpretovat metriky výkonu pro nejdůležitější zdroje. Naučíte se také, jak řešit problémy s výkonem databáze pomocí Azure SQL Database Intelligent Insights.

Lekce

 • Baselines a sledování výkonu

 • Hlavní příčiny problémů s výkonem

 • Konfigurace zdrojů pro optimální výkon

 • Konfigurace uživatelské databáze

 • Úkoly údržby související s výkonem

 • Lab: Monitoring a optimalizace zdroje


Modul 5: Optimalizace výkonu dotazů

Plány provádění dotazů jsou potenciálně nejdůležitějším aspektem výkonu databáze. Vylepšování špatných plánů je určitě oblastí, kde malé úsilí může přinést obrovské zlepšení. Zatímco problémy s hardwarem mohou omezit výkon dotazů, vylepšení hardwaru obvykle přinášejí zlepšení výkonu v rozsahu maximálně 10–20%. Častěji se správci databází setkávají s dotazy, které nejsou optimalizovány, mají zastaralé nebo chybějící statistiky, mají chybějící indexy nebo špatné možnosti návrhu databáze, které vedou k tomu, že databázový stroj provede více práce, než je nutné k vrácení výsledků pro daný dotaz. Vylepšení plánů může někdy přinést vylepšení výkonu v rozmezí 100–200% nebo i více, což znamená, že po vylepšení plánu s lepšími indexy nebo statistikami může dotaz běžet dvakrát nebo třikrát rychleji! Tento modul poskytuje podrobnosti o tom, jak analyzovat výkon jednotlivých dotazů a určit, kde lze provést vylepšení.

Lekce

 • Porozumění plánům dotazů na SQL Server

 • Návrh databáze založené na výkonu

 • Vyhodnocení vylepšení výkonu

 • Lab: Řešení problémů s výkonem dotazů


Modul 6: Automatizace úkolů

Společným cílem pro správce databází v mnoha prostředích je automatizovat maximum opakujících se úkolů. To může být stejně jednoduché jako použití skriptů k automatizaci procesu zálohování a stejně složité jako vytvoření plně automatizovaného výstražného systému. Tento modul poskytuje podrobnosti o automatizaci úkolů pro zjednodušení práce DBA. Mezi metody patří úkoly plánování pro úlohy pravidelné údržby, stejně jako správa více instancí a konfigurace oznámení o úspěchu nebo neúspěchu úlohy nebo nedokončení úlohy.

Lekce

 • Nastavení automatického nasazení

 • Definování naplánovaných úkolů

 • Konfigurace rozšířených událostí

 • Správa prostředků Azure PaaS pomocí automatizovaných metod

 • Laboratoř: Automatizace úkolů


Modul 7: Plánování a implementace prostředí High Availability a Disaster Recovery

Data musí být k dispozici, když to podnik potřebuje. To znamená, že data musí být navržena s ohledem na dostupnost a obnovitelnost. Předpokládejme, že pracujete pro společnost, která prodává widgety v obchodech i online. Vaše hlavní aplikace používá pro objednávky vysoce transakční databázi. Co by se stalo, kdyby server nebo platforma, která je hostitelem transakční databáze, měla problém, který ji z nějakého důvodu znepřístupnil nebo znemožnil? Jaký dopad by to mělo na podnikání? Pokud je zavedeno správné řešení, databáze by se v rozumném časovém rámci s minimálním úsilím připojila k internetu, což by podnikání umožnilo pokračovat s malým nebo žádným dopadem. Tento modul a jeho cvičení pokrývají konfiguraci, testování a správu řešení pro High Availability a Disaster Recovery (HADR) v Azure, a to jak pro infrastrukturu jako služba (IaaS), tak pro platformu jako službu (PaaS) nasazení. Tento modul bude pokrývat nejen základní požadavky, ale také různé možnosti dostupné k dosažení HADR.

Lekce

 • High Availability a Disaster Recovery strategie 

 • Platforma IaaS a databázové nástroje pro HADR

 • Platforma PaaS a databázové nástroje pro HADR

 • Zálohování a obnova databáze

 • Lab: Plánování a implementace prostředí vysoké dostupnosti a zotavení po katastrofě

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Administering Relational Databases on Microsoft Azure (CZ)

Vybraný termín:

2.8.2021 –  5.8.2021  Online

Cena
34000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.