Změny v pracovně-lékařských službách od 1.4.2013 v souvislosti s pracovně-právními předpisy a Zákoníkem práce

kurz

Základní info

Srdečně Vás zveme na seminář zaměřený na významné změny v oblasti pracovnělékařské služby od 1.4. 2013, a navazujícími právními předpisy v rámci komplexní zdravotní reformy.

Komu je kurz určen?

Mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky, osoby zabývající se prevencí rizik na pracovištích, podnikatele - budoucí zaměstnavatele.

    Obsah kurzu:

  • 1) Úvod do nové právní úpravy - seznámení se s obsahem změn uvedených v Zákoně 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ale především změnou Zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách Zákonem 47/2013 Sb. Navazující právní předpisy.
  • 2) Pojmy a nové termíny - definice "co je pracovnělékařská služba", náplň její práce, práva a povinnosti poskytovatele. Vzor smlouvy s lékařem pracovnělékařské služby. Povinnosti zaměstnavatelů uzavřít smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařské služby. Obsah smlouvy, na co se zaměřit.
  • 3) Povinnosti zaměstnavatele zabezpečit smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařské služby pro posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Doporučené postupy, vzory smluv o poskytování, lhůty - přechodné období a jeho konec k 31.3. 2013. Nová prováděcí vyhláška k Zákonu o specifických zdravotních službách od 1.4.2013. Vnitřní firemní předpis o provádění lékařských prohlídek způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce. Tiskopisy Źádosti o posudek, Posudek, a další závazné tiskopisy od 1.4.2013.
  • 4) Lékařské prohlídky - způsobilost zaměstnance k výkonu práce. Vstupní, periodické, mimořádné, výstupní. Způsobilost k výkonu práce v noci - povinnost zaměstnavatelů podle Zákoníku práce. Lékařské prohlídky zdravotní způsobilost k výkonu práce u řidičů z povolání. Lékařské prohlídky studentů - praktický výcvik. Dopady vydaného posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k dalšímu průběhu jeho zaměstnání. Zákoník práce - převedení zaměstnance ze zdravotních důvodů v důsledku ztráty způsobilosti konat dále dosavadní práci, event. možnost ukončit pracovní poměr.
  • 5) Daňové aspekty z pohledu zaměstnavatele hradit jednotlivé zdravotní prohlídky. Vstupní prohlídky - uzavření dohody s uchazečem a budoucím zaměstnavatelem o úhradě vstupní prohlídky.
  • 6) Provázanost dalších právních předpisů na novelizovaný Zákon o pracovnělékařských službách od roku 2013 - Zákoník práce, Zákon o ochraně veřejného zdraví, Zákon o inspekci práce. Povinnosti zaměstnavatelů.
  • 7) Právo zaměstnavatele a povinnost zaměstnance z pohledu Zákoníku práce a dalších navazujících právních předpisů. Chování zaměstnance při jeho pracovní neschopnosti, právo zaměstnavatele kontrolovat své dočasně práce neschopné zaměstnance, povinnost zaměstnavatele vyslat zaměstnance na lékařské prohlídky. Doporučené postupy, vzory, směrnice o zabezpečení možnosti kontrolovat své dočasně práce neschopné zaměstnance. Uplatnění možných sankcí ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Právo vyžadovat kontrolu práce neschopných zaměstnanců na místně příslušné správě sociálního zabezpečení.
  • 10) Závěr, diskuse.

Změny v pracovně-lékařských službách od 1.4.2013 v souvislosti s pracovně-právními předpisy a Zákoníkem práce

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
500 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.