Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady

Základní info

Cíle kurzu

Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu. Kromě obecného představení problematiky, je stěžejní část semináře věnována praktickým otázkám zaměstnávání cizinců, včetně případových studií. Důraz bude kladen na zejména na zaměstnaneckou kartu a kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance.
Seznámíte se i s vládními programy, a s možnostmi pro investory/podnikatele a statutární zástupce.
Výklad bude vždy doprovázen případovými studiemi s detailním chronologickým popisem řízení o vydání pobytových titulů zejména za účelem zaměstnání, včetně popisu řízení o vydání pracovního povolení (na bázi vyslání + nestandardní případy).
Prostor dostane také problematika pobytu rodinných příslušníků občanů EU a občanů třetích zemí a jejich zaměstnávání na území ČR. Představeny budou rovněž pobytové tituly udělované ve zvláštních případech – tj. modrá karta/zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance/zácvik, či na otázky související se zajišťováním vyššího ověření tzv. apostil/superlegalizace.
Nemalá část výkladu je zaměřena změnám v právních předpisech týkajících se pobytu a zaměstnávání cizinců v ČR.
Na tomto semináři zmíníme v roce 2020 připravované novely následujících zákonů: zákon o pobytu cizinců, zákon o státním občanství, zákoník práce.
S ohledem na nedávný vývoj budou diskutovány také dopady a změny v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s šířením COVID-19.

Seminář se nevěnuje daňovým a účetním otázkám, či problematice agentur práce.

Určeno pro

Seminář je určen HR ředitelům, manažerům, specialistům a také všem dalším zájemcům o danou problematiku.

Obsah kurzu

• pobyt občanů EU/EHP/Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky a Schengenu,
• pobyt občanů třetích států na území České republiky a Schengenu,
• proces získávání povolení potřebných k zaměstnávání cizinců na území České republiky (zaměstnanecká/modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance),
• speciální vládní programy pro klíčový a vědecký personál, pro vysoce kvalifikované zaměstnance, pro kvalifikované zaměstnance,
• povinnosti zaměstnavatele a cizince,
• připravované legislativní změny v oblasti zaměstnávání cizinců na území České republiky,
• změny v souvislosti s nouzovým stavem změny v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s šířením COVID-19.

Ostatní problematika:
• změna zaměstnavatele,
• zaměstnávání cizinců na území ČR s vízy vystavenými jinými schengenskými státy,
• problematika apostil/superlegalizace a nostrifikace,
• postihy za nelegální zaměstnávání cizinců.

Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady

Vybraný termín:

16.10.2020  Praha

Cena
2490 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.