Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Zákoník práce po novele 2023 – prakticky, krok za krokem

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

V roce 2023 se realizuje novelizace zákoníku práce, výklad bude zaměřen důsledně na všechny přijaté změny.

Na semináři se dále seznámíte s obecně platnými principy zákoníku práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je vždy velice úzce propojen s praktickými příklady z praxe.
Po absolvování se budete umět v zákoníku práce orientovat.
Velký prostor je vymezen dotazům účastníků kurzu.

Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.).

Určeno pro

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, management i všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát stávající i aktuálně novelizované pracovněprávní předpisy.

Obsah kurzu

• všeobecná ustanovení zákoníku práce z pohledu zaměstnavatele,
• postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru novelizace z pohledu směrnice EU 2019/1152 – o transparentních a předvídatelných podmínkách, praktické dopady do povinností zaměstnavatele řádně a včas informovat zaměstnance o všech podmínkách výkonu práce,
• dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dopady směrnice EU 2019/1152 – o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, nová komplexní úprava, plánování výkonu práce, směn, evidence výkonu práce, nárok na dovolenou a jeho určení, změny při ukončování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
• pracovní doba a doba odpočinku dopady z pohledu novelizace z pohledu směrnice o rovnováze mezi pracovní a soukromým životem rodičů a pečujících osob (rozvržení pracovní doby, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, řádná evidence pracovní doby),
• doručování písemností 2023 – nové možnosti využití elektronické formy,
• bezpečnost a ochrana zdraví při práci (prevence, předcházení, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance) – základní vymezení,
• základní obecná pravidla související se skončením pracovního poměru,
• odměňování za práci (mzda, příplatky; náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce), budoucí dopady – Gender Pay GAP – rovné a transparentní odměňování,
• překážky v práci,
• dovolená – praktické příklady a výpočty,
• náhrada škody (prevence, odpovědnost za škodu, dohoda o odpovědnosti, náhrada škody),
• vnitřní předpisy (pracovní řád, osobní spis, pracovní posudek; ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance; doručování, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů),
• odbory (práva a povinnosti, kolektivní vyjednávání).

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Zákoník práce po novele 2023 – prakticky, krok za krokem

Vybraný termín:

21.11.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.