Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ) – první zkušenosti z praxe

Kurzem Vás provede Mgr. Petr Kaňka

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor environmentální geologie a geochemie životního prostředí. Je zakladatelem,…

Základní info

Cíle kurzu

Od 1. 7. 2022 je účinný nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zákon změnil pravidla pro provoz VTZ a pro provádění revizí, včetně požadavků na odbornou způsobilost při obsluze a práci na těchto zařízeních. Na semináři získáte přehled o všech zásadních změnách a nových povinnostech u všech typů technických zařízení v budovách a na pracovištích (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací) a seznámíte se s praktickými dopady zákona do bezpečnostní praxe.

Určeno pro

Seminář je určen je zejména těm, kteří jsou zodpovědní za bezpečný stav budov a pracovišť:

– bezpečnostním technikům,

– jednatelům společností,

– majitelům budov,

– mistrům,

– vedoucím provozů nebo pracovišť,

– stavbyvedoucím,

– správcům budov,

ad.

Obsah kurzu

• bezpečnost provozu VTZ,

• změny katalogu kvalifikací – Odborná způsobilost v elektrotechnice,

• zdravotní způsobilosti k výkonu činností,

• provádědní kontrol revizí spotřebičů dle ČSN 331600 Ed. 2, Z2,

• podmínky uvedení do provozu VTZ,

• dokumentace potřebná k provozu VTZ,

• stanovení odpovědností v rámci organizace a v ČR.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ) – první zkušenosti z praxe

Vybraný termín:

8.6.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.