Základy pracovného práva v anglickom jazyku (pre konateľov a riaditeľov společnosti)

kurz

Základní info

S rastúcou migráciou pracovnej sily sa neodmysliteľnou súčasťou manažmentu slovenských spoločností stávajú zahraniční manažéri.

Právne povedomie slovenských zamestnancov sa neustále zvyšuje, preto ak sa chcú manažéri korektne správať k zamestnancom, mali by poznať základy pracovného práva ako aj základné princípy a pravidlá sociálneho dialógu medzi zamestnancami a zamestnávateľom.

* Viete aké má zamestnávateľ práva a zároveň povinnosti vo vzťahu k zamestnancom?
* Poznáte práva zamestnancov a viete, ako je možné postupovať v prípade porušovania povinností zo strany zamestnanca?

Kurz je určený pre členov manažmentu – „neprávnikov“, pre ktorých je slovenské pracovné právo výzvou. Po absolvovaní kurzu budete mať základný prehľad o tom, aké správanie je dovolené zákonom, aké omyly sa v praxi stávajú najčastejšie a aké môžu byť ich dôsledky.

Základy pracovného práva v anglickom jazyku (pre konateľov a riaditeľov společnosti)

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
7 140 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.