Výživa a hydratace seniorů (úvod do problematiky)

Základní info

Výživa a hydratace seniorů (úvod do problematiky)

Číslo akreditace: A2019/1109-SP/PC/PP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Zaměřuje se zejména správnou na výživu a dostatečnou hydrataci seniorů. Účastníci kurzu si prohloubí své znalosti pro zajištění jejich správného pitného a stravovacího režimu. Seznámí se s vhodným řešením situací, kdy klienti výživu odmítají, případně nerespektují dietu nařízenou lékařem. Osvojí si znalosti o fyziologických změnách metabolismu probíhajících ve stáří. Budou jim vysvětleny pojmy, jako je malnutrice a dehydratace. Získají znalosti o poruchách výživy, jejích příčinách a řešeních. Co mi kurz přinese:
 • Získáte znalosti základních informací o výživě a hydrataci seniorů.
 • Osvojíte si znalosti o fyziologických změnách metabolismu ve stáří.
 • Naučíte se orientovat v poruchách výživy, malnutrice a jejích příčinách i dehydrataci.
 • Získáte znalosti potřeby živin ve stáří a potřeby tekutin v organismu.
 • V kurzu si projdete i praktické příklady.
Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe. Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Pečujícím osobám
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Vysvětlení základních pojmů
 • Výživa seniorů
 • Správná životospráva ve stáří, pitný režim
 • Praktická cvičení
 • Závěr

Výživa a hydratace seniorů (úvod do problematiky)

Vybraný termín:

4.5.2021  Plzeň

Cena
1280 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.