Vysílání pracovníků do členských států EU/EHP/CH nejen na pracovní cesty – povinnosti českých zaměstnavatelů

Kurzem Vás provede Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně od roku 1997 a zkušená lektorka specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení…

Základní info

Cíle kurzu

Vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva a pravidla směrnice o vysílání pracovníků, která komplikují vysílání zaměstnanců do jiných členských států při poskytování služeb, seznámit účastníky se souvisejícími otázkami pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí při nesplnění všech povinností.

Určeno pro

Pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU/EHP/CH

Obsah kurzu

Umíme rozlišit, co je vlastně vyslání z různých pohledů?
• evropské právo,
• pracovní právo,
• daňové právo,
• právo sociálního zabezpečení.

Pracovní cesta jako jeden druh vyslání a související povinnosti českého zaměstnavatele:
• nárok zaměstnance na cestovní náhrady,
• možnost snížení nároku na zahraniční stravné,
• místo výkonu práce v zahraničí.

Vyslání jako volný pohyb služeb a jeho limity:
• co je to volný pohyb služeb, jaké jsou jeho podmínky,
• kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti zaměstnavatele.

Minimální a srovnatelné pracovní podmínky pro vyslané zaměstnance ve státě vyslání, které musí zaměstnavatel dodržet
• informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky ve světle novely zákoníku práce,
• odměna namísto minimální mzdy poskytovaná podle předpisů státu vyslání,
• doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou,
• řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a jeho dopady
• omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
• srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání,
• vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
• přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
• povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání
• pokuty a sankce

Notifikace ve státě vyslání – příklady z jednotlivých států:
• Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,
• sankce za nesplnění notifikačních povinností.

Vyslání a sociální zabezpečení (kam platit pojištění a jaké doklady s sebou):
• vyslání,
• nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady,
• souběžně vykonávaná činnost,
• obecná výjimka nebo výjimka na základě rámcové dohody,
• formulář A1 a jak o něj požádat

Stálá provozovna českého zaměstnavatele a související povinnosti:
• kdy vzniká stálá provozovna českému zaměstnavateli v zahraničí,
• povinnosti při vzniku stálé provozovny (registrace, podávání přiznání, úhrada daně atd.),
• situace, kdy stálá provozovna nevzniká.

Zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání:

• rozlišení zdanění u daňových rezidentů České republiky a daňových nerezidentů
• zdanění zaměstnanců v případě vzniku stálé provozovny,
• zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,
• mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.

Související daňové povinnosti v České republice (zaměstnavatel i zaměstnanec):
• zálohy na daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne,
• podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel,
• zamezení dvojího zdanění včetně dopadu progresivního zdanění u českých daňových rezidentů.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Vysílání pracovníků do členských států EU/EHP/CH nejen na pracovní cesty – povinnosti českých zaměstnavatelů

Vybraný termín:

16.10.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.