VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 4denní

Základní info

A. TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU

Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají náborem zaměstnanců.

Cíl:
* Zlepšit a sjednotit náborový proces
* Zvýšit úspěšnost výběrových rozhovorů
* Naučit se identifikovat faktory osobnosti

Obsah:
* Náborový proces od A do Z
* Příprava, realizace a uzavření výběrového řízení (plánování náboru, tvorba job description, profil kandidáta, preselekce a selekce vhodných kandidátů, náborové zdroje, analýza CV a dalších písemných náležitostí, nabídka a protinabídka ve výběrovém řízení)
* Výběr vhodných kandidátů (profesionální vedení pracovního pohovoru, komunikační dovednosti recruitera, umění získat a udržet si zájem uchazeče)
* Struktura výběrového rozhovoru
* Správné a cílené kladení otázek během pohovoru
* Nejčastější chyby při vedení výběrového rozhovoru
* Obtížné situace při výběrovém rozhovoru
* Modelové situace využitelné při výběrovém rozhovoru
* Schopnost aktivního naslouchání
* Vyjednávání o finančním očekávání kandidáta
* Reference a jejich ověřování
* Vyhodnocení výběrového rozhovoru a jeho zápis (Interview Report)
* Videotrénink účastníků ve výběrovém rozhovoru a jeho analýza

Metody výuky: Výklad, práce ve skupinách, řešení modelových situací, videotrénink.

Poznámka: Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svůj stručný profesní životopis, který použijeme v průběhu tréninku.
Termín konání: 15. srpna, 9 - 17 h. B. DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců

Určeno pro HR manažery, HR Business partnery, manažery recruitmentu, pracovníky recruitmentu.

Cíl: Utřídit si informace o možnostech testování uchazečů ve výběrových řízeních.

Obsah:
* Diagnostika a její využití ve výběrovém řízení
* Etika při využití diagnostických metod
* Správné načasování
* Možnosti psychodiagnostiky
* Různé diagnostické metody – pozorování, rozhovor, testy, dotazníky a další
* Vhodné kombinace diagnostických metod
* Assessment centrum
* Výhody a nevýhody diagnostiky
* Tipy a techniky z praxe

Metody výuky: Učení skrze sdílení a zážitek. Moderovaná diskuze, modelové situace, případové studie, příklady dobré praxe.

Termín konání: 16. srpna, 9 - 17 h.
C. JAK NA ONLINE NÁBORY

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty.

Cíl: Naučit se kvalitní online nábor zaměstnanců, získat přehled o možnostech a nejlepší praxi v této oblasti.

Obsah:
* Základní principy online náboru
* Volba prostředí
* Čím zaujmout a získat kandidáta online
* Příprava online výběrového řízení
* Online výběrový rozhovor
* Firemní kultura online
* Na co se zaměřit při komunikaci s kandidátem
* Psychodiagnostika v online náboru
* Komunikace výsledku výběrového řízení
* Následné kroky
* Rozdělení rolí manažerů a personalistů
* Řešení nenadálých situací, příprava záložního řešení
* Příklady z praxe, sdílení

Metody výuky: Výklad, individuální práce, práce ve skupinách, případové studie.

Termín konání: 17. srpna. 9 - 17 h.
D. ADAPTACE A STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty.

Cíl: Zvládnout zapracování nového zaměstnance.

Obsah:
* Co je to adaptace nového zaměstnance a kdy začíná
* Jaký je význam adaptace pro nového zaměstnance a pro firmu
* Design adaptačního programu
* Adaptační příručka (co by měla obsahovat)
* Kde jsou zodpovědnosti manažera a personalisty
* Co je stejné a co jiné v integraci různých profesí
* Různé principy adaptačního přístupu
* Hodnocení v rámci adaptace
* Vzdělávací aktivity (úvodní seminář, plán vzdělávání a rozvoje)
* Stabilizační prvky (motivace, benefity, informace)
* Vyhodnocování procesu integrace a adaptace
* Průběžná komunikace a zpětná vazba
* Příklady z praxe, sdílení
Metody výuky: Výklad, individuální práce, práce ve skupinách, případové studie.

Termín konání: 18. srpna, 9 - 17 h.

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 4denní

Vybraný termín:

15.8.2022 –  18.8.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
16500 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.