Transpoziční novela zákoníku práce 2023 a další pracovněprávní aktuality • prezenčně i on-line

Kurzem Vás provede VRAJÍK Michal Mgr.

Základní info

Určen pro: personalisty, vedoucí pracovníky, mzdové účetní, statutární orgány, podnikové právníky

Program semináře:

Pozor – anotace je zpracována dle aktuálního stavu projednávaných novel zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti k 1.3.2023. Reálný obsah se může lišit dle stavu legislativních prací na novelách ke dni konání příslušného semináře. Ani jedna z novel není zatím schválena a nebude velmi pravděpodobně schválena ke dni konání semináře.

Cílem semináře je uceleným způsobem projít plánované novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Zákoník práce se bude v roce 2023 měnit v důsledku transpozice evropských směrnic, konkrétně Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Tyto změny podstatným způsobem zasáhnou práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práci z domova, práva pečujících osob a další oblasti. Dočkáme se zřejmě též digitalizace HR agendy. Vedle toho se mají od 1.1.2024 změnit též podmínky agenturního zaměstnávání a působení agentur práce. Výklad bude zaměřen na obě projednávané novely, a to dle jejich stavu ke dni konání semináře. Jednotlivé novelizační body budou doprovozeny praktickými poznámkami a příklady z advokátní praxe lektora.

Základní okruhy semináře budou upřesněny dle finálního textu novel:

 • informace o stavu novel zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
 • digitalizace HR agendy a doručování písemností
 • informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • skončení pracovního poměru
 • minimální mzda a cestovní náhrady
 • karanténa
 • otcovská dovolená
 • rodičovská dovolená
 • práva pečujících zaměstnanců
 • práce na dálku
 • náklady práce na dálku
 • dílčí technické změny
 • nová definice nelegální práce
 • změny v agenturním zaměstnávání
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Transpoziční novela zákoníku práce 2023 a další pracovněprávní aktuality • prezenčně i on-line

Vybraný termín:

9.6.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.