Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Kurzem Vás provede Ing. Růžena Klímová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor učitelství ekonomických předmětů a na téže škole absolvovala dvouleté postgraduální studium…

Základní info

Cíle kurzu

Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby při provádění exekučních srážek.

Určeno pro

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.

Obsah kurzu

• právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy,
• příjmy, z nichž se srážky provádějí,
• čistá mzda, srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ),
• srážky přednostní a nepřednostní,
• pořadí srážek,
• nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy,
• jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu,
• postup při provádění srážek ze mzdy,
• pojem „čistá mzda“, daňový bonus a jeho výplata dlužníkovi, příslušenství ke srážce,
• povinnosti plátce příjmu,
• souběh exekucí,
• sankce při porušení povinností,
• úroky z prodlení,
• doručování exekučních titulů do datových schránek,
• exekuce a dočasná pracovní neschopnost,
• exekuce na mzdu a výplata odstupného.
Chráněný účet a jeho význam, potvrzení k chráněnému účtu. Paušální náhrada nákladů při provádění exekuční srážky. Postup při exekuci v případě změny plátce – zaměstnavatel versus OSSZ.

Insolvenční zákon a osobní bankrot • podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení • zahájení insolvenčního řízení • rozhodnutí o úpadku • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty • povinnosti dlužníků a zaměstnavatelů.

Výše nezabavitelné částky v případě insolvence • deponované srážky a insolvence, povinnosti dlužníka • pohledávky za podstatou • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné).

Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům v souvislosti s GDPR.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Vybraný termín:

8.10.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.