Specifické případové studie v pracovněprávních vztazích u pracovníků ve školství • prezenčně i on-line

Kurzem Vás provede KŘÍŽEK Zdeněk

Základní info

Určeno pro: personalisty a mzdové účetní ve školství

Program semináře:

obsah pracovní smlouvy

 • přesné vymezení druhu práce pedagogických a nepedagogických zaměstnanců
 • místo nebo místa výkonu práce
 • zvláštní pravidlo při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců ( zajištění jednotného postupu – vnitřní předpis)

pracovní doba u pedagogických pracovníků

 • principy určování pracovní doby – přímá pedagogická činnost a přípravné práce přímo související s pedagogickou prací, rozdělení těchto hodin na přímou a práce související s přímou pedagogickou činností • pracovní řád – práce související s přímou pedagogickou činností • změna Nařízení vlády č. 75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací a pedagogické péče od 1.9.2022 • Vyhláška č. 263/2007 Sb. – pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
 • kratší úvazek u pedagoga
 • další dohodnuté práce související s přímou pedagogickou činností
 • přítomnost pedagoga na pracovišti a jeho rozvržení pracovní doby, evidence pracovní doby u pedagoga a evidence jeho docházky
 • stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti – formy rovnoměrné, nerovnoměrné a přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah
 • posouzení případného nároku na příplatek za přespočetné hodiny
 • školy v přírodě, výlety, lyžařské výcviky, exkurze – pravidla, která musí zaměstnavatel dodržet (předem rozvržená pracovní doba, a doba odpočinku ve smyslu Zákoníku práce), nepřekročitelná doba maximálního počtu hodin v jedné směně
 • pojem pracovní cesty a nároky s touto pracovní cestou související
 • pracovní pohotovost ve školství ( školská zařízení s nepřetržitým provozem, mimoškolní akce), evidence pracovní pohotovosti, nepřetržitý odpočinek mezi směnami a pracovní pohotovost
 • práce přesčas, práce v noci, práce o víkendu pedagogického zaměstnance – veřejné školy plat, soukromý sektor školství – mzda, zásadní rozdíly

další vzdělávání v oblasti školství

 • pojem prohlubování kvalifikace formou studia
 • pojem zvyšování kvalifikace formou studia
 • volno k samostudiu

řešení překážek v práci • čerpání a výpočet dovolené

 • náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti
 • ostatní osobní překážky na straně zaměstnance
 • výměra dovolené u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol
 • specifické názorné ukázky výpočtu dovolené – mateřská dovolená a dovolená, náhradní doby, které se započítávají plně, jako doba odpracovaná • výpočet dovolené u různých forem týdenní pracovní doby – úvazku • průměrná délka týdenní pracovní doby • převod dovolené z běžného roku do roku následujícího • vnitřní firemní předpis upravující problematiku čerpání dovolené

diskuze a odpovědi na dotazy

Specifické případové studie v pracovněprávních vztazích u pracovníků ve školství • prezenčně i on-line

Vybraný termín:

9.9.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 058 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.