Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe

kurz

Základní info

Dnešná rýchla doba si vyžaduje flexibilitu na strane zamestnávateľa ako aj zamestnanca. Problematika skončenia pracovného pomeru je preto v súčasnosti veľmi aktuálna.

Spôsob ako sa zamestnávateľ „rozlúči“ so zamestnancom dáva signál navonok aj do vnútra spoločnosti. Skončenie pracovného pomeru musí spĺňať formálne aj materiálne požiadavky ustanovené v pracovno-právnych predpisoch.

* Ktorý spôsob skončenia pracovného pomeru a za akých okolností môže byť použitý?
* Poznáte riziká spojené s jednotlivými spôsobmi skončenia pracovného pomeru?

Po absolvovaní kurzu budú účastníci pripravení predložiť manažmentu alternatívy skončenia pracovného pomeru, vrátane ich finančného dopadu, ako aj zhodnotenia miery rizika súdneho sporu z dôvodu neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.

Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
4 998 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.