Rozvoj lektorských dovedností

kurz

Základní info

Kurz je zaměřen na posílení profesionality v pozici trenéra/lektora ve smyslu rozvinutí svých schopností, dovedností, celkového stylu práce a své role. Procvičit a připravit se na různé obtížné situace, do kterých se trénující školitel dostává a které musí komunikačně zvládnout.

Co se naučíte?

 • Prohloubit znalosti v oblasti vzdělávání dospělých
 • Uvědomit si význam vlastního image a profesionálního vystupování při vzdělávání
 • Naučit se připravit vzdělávací program - vytyčené cíle
 • Připravit a realizovat krátký vzdělávací program
 • Umět efektivně realizovat vzdělávací diagram

Obsah kurzu

 • Specifika vzdělávání dospělých - motivace, aktivita
 • Potřeby účastníků a jak je sytit
 • Komunikační kanály - pravá a levá hemisféra
 • Co podporuje zapamatování?
 • Věková specifika vzdělávání dospělých
 • Transakční analýza pro lektora
 • Problémové typy účastníků školení a jak na ně
 • Ovlivnění skupinové dynamiky kurzu
 • Typologie učebních stylů
 • Hybridní model učení v andragogice
 • Komunikační techniky kladení otázek, naslouchání, parafrázování
 • Příprava vzdělávacího programu
 • Stanovení cílů a sestavení obsahu, prostředky
 • Metodika vzdělávacího programu - kategorizace metod, jejich výhody a nevýhody
 • Zážitková pedagogika
 • Lektorské desatero
 • Organizační formy vzdělávacího procesu
 • Pomůcky a technická podpora výuky, organizace kurzu
 • Hodnocení vzdělávacího kurzu
 • Příprava vlastního vzdělávacího programu
 • Trénink lektorských dovedností
 • Když se nedaří - kde je chyba?
 • Pár tipů navíc

Délka

2 dny

Rozvoj lektorských dovedností

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.