Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2021 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 • včetně tiskopisů pro plátce daně • prezenčně i on-line

Kurzem Vás provede ŠMÍDOVÁ Jana

Základní info

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2021. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2022 a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně.

Program semináře:

roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2021

 • zákonné lhůty • jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování • lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na daň
 • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení
 • základní principy • kdy daň zálohovou a kdy srážkovou • srážková daň po konci roku • kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání
 • slevy na dani včetně dokladů, např. COVID-19 z pohledu započitatelných příjmů pro účely slevy na manžela (manželku)
 • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů, se zaměřením na úroky z úvěrů v souvislosti se zákonnou úpravou od zdaňovacího období 2021 • snížení možnosti uplatnění celkové částky zaplacených úroků z 300.000 Kč na částku 150.000 Kč pro bytovou potřebu získanou po 1.1.2021 – celkový výklad včetně promítnutí této úpravy do tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • daňové zvýhodnění se zaměřením zejména na zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě – vypořádání nároku po konci roku 2021 a zrušení měsíčního limitu pro výplatu daňového bonusu od roku 2022, společně hospodařící domácnost a další
 • tiskopisy – celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů • např. potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto tiskopisech – jaké příjmy patří na potvrzení, jak u příjmů zúčtovaných do konce roku 2020 a vyplacených až po 31. lednu 2021 – zákonná úprava v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy • nejčastější chybovost u tohoto tiskopisu (např. zúčtováno v měsících) • dále § 155 daňového řádu a jeho dopad do žádostí o daňové bonusy • které vzory tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 (úprava ve vztahu k úrokům z úvěrů) lze použít a jejich forma – elektronické žádosti

aktuality

 • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022,
 • např. minimální a průměrná mzda a její dopad do zdanění mezd, zvýšení základní slevy na dani – na poplatníka
 • stravenkový paušál v praxi, oznamovací povinnost dle § 38da zákona o daních z příjmů po konci roku 2021 u příjmů od daně osvobozených
 • další aktuální výklady či metodické pomůcky, pokyny

diskuze a odpovědi na dotazy

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2021 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 • včetně tiskopisů pro plátce daně • prezenčně i on-line

Vybraný termín:

17.1.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 058 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.