Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Protikorupční chování

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci“ jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých reakcích a jakou zvolit obrannou metodu, pokud se setkají s jakoukoliv formou korupčního chování, např. nabídky úplatku, zneužití úřední pravomoci, použití křivé výpovědi, nedodržování etického kodexu, krytí nelegálního postupu při zadání veřejné zakázky apod. Simulací situací „korupčního chování“ kurz poskytne úředníkům územně samosprávných celků znalosti, jak konkrétní případ zdárně vyřešit.


Z diskuze v závěru kurzu vyplyne sada taktik, které jednotlivcům/posluchačům umožní aplikovat protikorupční postoj přímo v praxi.

Určeno pro

Seminář je určen personalistům a všem úředníkům územně samosprávných celků na pozicích vyššího i středního managementu, úředníkům všech odborů územních samosprávných celků, pracovníkům krajů, statutárních měst a obcí.

Obsah kurzu

• základní právní rámec protikorupčního jednání z pohledu právnických a fyzických osob,

• korupce z pohledu pracovněprávních vztahů,

• interní protikorupční programy – tvorba a obsah:

– vytváření a posilování protikorupčního klimatu,

– transparentnost,

– řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,

– postupy při podezření na korupci,

• základní prvky protikorupčního jednání,

• protikorupční klima na pracovišti,

• problematika oznámení o podezření z korupce a ochrana oznamovatele – „whistleblowing“ („zvonění na zvoneček“),

• etika a chování zaměstnanců – kodexy chování z pohledu korupce – obsahové náležitosti:

– základní principy kodexů,

– protikorupční politika,

– protikorupční směrnice a monitoring,

– co to je korupce – právní rámec, definice korupce, důsledky nedodržení kodexu,

– nedovolená jednání/opomenutí,

– vztahy se zákazníky, dodavateli, a veřejnými činiteli – obecné zásady, výdaje na cestování a reprezentaci, dárky, politika, podpůrné platby,

• korupce a trestněprávní aspekty – základní obecné vymezení.


Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů, případové studie sestavené pro praktické použití a aplikaci v pracovním procesu.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Protikorupční chování

Vybraný termín:

26.5.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.