Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Problémové oblasti zákoníku práce v praxi

Kurzem Vás provede VRAJÍK Michal Mgr.

Základní info

Určen pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky

Pracovní právo je turbulentní obor, jehož se kromě častých změn právních předpisů dotýká též judikatura Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, výklady přijímané v praxi inspektoráty práce a názory autorit, jako je například Ministerstvo práce a sociálních věcí. Neuškodí proto osvěžit si ty nejvíce problémové oblasti, jako je například pracovní doba, překážky v práci, dovolená nebo odměňování zaměstnanců.

Cílem semináře není suchopárný výklad základních právních pravidel, ale praktický pohled na uvedené oblasti daný zkušenostmi lektora s kontrolami inspektorátů práce a judikaturou soudů. Výklad tedy bude tematicky zaměřen na ty oblasti, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje, popis typických chyb a jak se na ně při kontrolách nejčastěji přijde, možné způsoby jejich odstranění a hrozící rizika. Účastníci si díky tomu odnesou praktické dovednosti, které jim umožní zrevidovat procesy či vzory fungující v jejich organizaci a uvést je do souladu s aktuálními názory.

Pokud by v době konání semináře byl již znám obsah plánovaných novel zákoníku práce, budou v rámci výkladu zařazeny též plánované změny, o nichž bude možno v době konání semináře rozumně očekávat, že budou skutečně přijaty.

Program semináře:

  • pracovní doba se zaměřením na její rozvrhování, evidenci a dodržování dob odpočinku, práci z domova
  • odměňování zaměstnanců se zaměřením na obsah a účinnost mzdových a platových výměrů, změny mzdy či platu a přiznávání nenárokových složek mzdy či platu (odměn)
  • překážky v práci se zaměřením na jejich prokazování zaměstnancem a možné zneužívání (vyšetření, ošetření, doprovod do zdravotnického zařízení)
  • dovolená se zaměřením na její čerpání včetně čerpání ve svátek, převádění a krácení
  • převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů
  • skončení pracovního poměru se zaměřením na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů a z disciplinárních důvodů, včetně zaměření na praktický průběh jednání se zaměstnancem
  • doručování písemnosti se zaměřením na možnou digitalizaci personální agendy
  • diskuze a odpovědi na dotazy

Problémové oblasti zákoníku práce v praxi

Vybraný termín:

25.11.2022  Ústecký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 892 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.