Právne minimum HR manažéra / špecialistu

kurz

Základní info

V dnešnej dobe, kedy je ľudský kapitál tou najcennejšou hodnotou, s ktorou zamestnávateľ disponuje, zvyšujú sa aj nároky na seriózny a vysoko profesionálny prístup k zamestnancom. HR manažér alebo špecialista sa stáva jednou z hlavných osôb, ktorá prezentuje zamestnávateľa navonok voči uchádzačom o zamestnanie ako aj dovnútra voči zamestnancom. Samozrejme, jeho konanie musí byť v súlade s právnymi predpismi a internými predpismi zamestnávateľa.

* Napriek úprimnej snahe, zvládate držať krok s neustále sa meniacou legislatívou?
* Poznáte a viete sa orientovať v spleti právnych predpisov, ktoré musí HR špecialista dodržiavať pri každodennej práci?

V kurze získate prehľad o právnych predpisoch úzko súvisiacich s výkonom role HR špecialistu, získate ucelený pohľad na problematiku pracovno-právnych vzťahov, dozviete sa cenné skúsenosti z praxe.

Právne minimum HR manažéra / špecialistu

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
4 998 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.