Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma rovnoměrného/nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování jednotlivých forem pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika rovnoměrného – nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme aktuální problémy spojené s rozvržením pracovní doby.


Důraz bude kladen na praktické postupy a příklady týkající se pracovní doby a jejího rozvržení.


Výklad bude zahrnovat novelizace z pohledu směrnice EU2019/1152 – o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a novelizace z pohledu směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.


Tento seminář není obsahově zaměřený na problematiku pracovní doby řidičů a akademických pracovníků (pedagogů VŠ)!

Určeno pro

Seminář je určen všem zájemcům, kteří již mají základní znalosti a zkušenosti z této oblasti pracovního práva a chtějí si obnovit, doplnit a zejména rozšířit svoje praktické znalosti v oblasti celkové problematiky týkající se pracovní doby – jejich jednotlivých forem, plánování směn, změnách ve směnných režimech a řádnou evidenci pracovní doby. Navíc toto vše i s ohledem na novou koncepci určování nároku na dovolenou zaměstnanců ve vztahu k jejich stanovené týdenní pracovní době a počtu skutečně odpracovaných hodin ve směnách v příslušném kalendářním roce.


Cílovou skupinou semináře jsou ti, kteří již plánují, evidují a celkově pracují s problematikou pracovní doby, případně ti, kteří si chtějí zopakovat, rozšířit/prohloubit svoje znalosti – principy spojené s touto problematikou.

Obsah kurzu

Zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku.


Pracovní doba a doba odpočinku:

Nové koncepce pracovní doby • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • problematika vyrovnávacího období • kratší pracovní doba • maximální délka směny • rozvrh týdenní pracovní doby • pružné rozvržení pracovní doby • konto pracovní doby • přestávky v práci • nepřetržitý odpočinek v týdnu • práce přesčas • noční práce • práce v sobotu, v neděli a ve svátek • pracovní pohotovost • evidence pracovní doby.


Překážky v práci na straně zaměstnance:

Nemoc • návštěva lékaře v pracovní době ve vazbě na rozvržení pracovní doby.


Dovolená od 1. 1. 2021:

Ve vazbě na rozvržení pracovní doby – praktický výklad s příklady výpočtu nároku na dovolenou v hodinách.


Praktická část:

Metodické sestavení nerovnoměrného rozvržení pracovní doby.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma rovnoměrného/nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky

Vybraný termín:

7.3.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.