Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak odhalit mobbing a bossing

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru.

Odnesete si návody, jak dodržovat princip rovného přístupu k zaměstnancům z pohledu pracovních podmínek i odměňování.

Určeno pro

Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům na všech úrovních, zejména pro komerční a nestátní neziskový sektor, dále pro podnikové právníky a majitele firem.

Obsah kurzu

Základní vymezení problematiky zákazu diskriminace a rovného přístupu v pracovněprávních vztazích:

• definice diskriminace a rovného přístupu,

• přímá a nepřímá diskriminace,

• mobbing a bossing, další definované formy nežádoucího chování v pracovněprávních vztazích – obtěžování, sexuální obtěžování, navádění k diskriminaci,

• diskriminace a rovné zacházení z pohledu Evropského práva.


Problematika „nediskriminování“ a rovný přístup v pracovněprávních vztazích:

• z pohledu postupu při výběru budoucích zaměstnanců – uchazečů o zaměstnání,

• před vznikem pracovního poměru,

• v době existence pracovního poměru,

• při ukončování pracovního poměru zaměstnanců.


Problematika „nediskriminování“ a rovný přístup v odměňování:

• z pohledu k pracovním podmínkám,

• z pohledu odměňování – nároková/tarifní složka mzdy, nenároková složky mezd,

• z pohledu jednotlivých forem benefitů,

• z pohledu srovnatelných podmínek u agenturních zaměstnanců.


Vztahy na pracovišti zaměstnavatele z pohledu možné šikany – prevence – odhalení – řešení – důsledky:

• prevence ze strany zaměstnavatele,

• tři stupně šikany,

• odhalování šikany na pracovišti,

• systémové/individuální řešení šikany na pracovišti,

• právní a „lidské“ následky šikany na pracovišti zaměstnavatele.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození.
Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno.


Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR.

Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak odhalit mobbing a bossing

Vybraný termín:

4.10.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.