Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví - aktuálně

Kurzem Vás provede Ing. Jiří KLÍMA

Základní info

V rámci semináře budou jeho účastníci seznámeni s komplexním výkladem k účetní a daňové problematice pohledávek, závazků, rezerv a opravných položek, včetně souvisejících otázek, a to zejména z hlediska příslušných účetních standardů, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty dle legislativního stavu platného v roce 2021.
Samostatná část výkladu bude věnována právnímu pohledu na tuto problematiku z hlediska nového občanského zákoníku.
Seminář je určený pro účetní a ekonomické pracovníky všech firem.
Program semináře:
 • Komplexní daňový a účetní pohled na třetí a čtvrtou třídu účtové osnovy pro podnikatele z hlediska účetních postupů
 • Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty - rozbor uvedené problematiky dle platného právního stavu
 • Dodavatelé, odběratelé - vznik, zánik, odpisování, postoupení, vklady a další operace v průběhu životnosti závazků a pohledávek
 • Pohledávky a závazky upravené zákonem č. 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník ve znění pro rok 2021
 • Opravné položky - zákonné podmínky pro tvorbu, podklady, rušení
 • Rezervy - zákonné a ostatní, důvody vzniku, nutné podklady, průběh životnosti, rušení
 • Účty časového rozlišení
 • Dohadné položky - systém, nutnost a podmínky tvorby, podklady, vnitřní směrnice
 • Úvěry a půjčky - spřízněné osoby, úroky, obvyklé ceny
 • Odložená daňová pohledávka a závazek
 • Vybrané účetní a daňové aktuality vztahující se k této problematice

Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví - aktuálně

Vybraný termín:

10.11.2021  Jihomoravský kraj

Cena
1769 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.