Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Personální akademie • nejen pro mírně pokročilé a začátečníky • 30. a 31. 5. 2022 • prezenčně v Olomouci

Kurzem Vás provede RATHOUZSKÁ Gabriela Ing.

Základní info

Určeno pro: začínající personalisty, vedoucí pracovníky, mzdové účetní mající na starosti i personální problematiku, zaměstnance vracející zpět po delší době do pracovního poměru a všem co se v praxi zabývají touto problematikou • Účastníci semináře dostanou zdarma publikaci "Abeceda personalisty 2022" (ANAG 03/2022) v hodnotě 649,- Kč

1. den • 30. května 2022

 • Pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce
 • vznik pracovního poměru • vstupní prohlídky, periodické prohlídky, mimořádné prohlídky a výstupní prohlídky, účinnost lékařského posudku, povinnosti na straně zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti s prohlídkami a další související informace • pracovní smlouva a její náležitosti • místo výkonu práce a pravidelné pracoviště • zkušební doba, kdy a jak sjednat, její délka a kdy se prodlužuje • a vůbec co v pracovní smlouvě je vhodné sjednat a co ne • posouzení potřeb zaměstnavatele na pracovní úvazek zaměstnance • základní povinnosti zaměstnance a oprávněné zájmy zaměstnavatele • způsob jakým měníme pracovní smlouvu nebo činíme dodatek – jakou formu v konkrétním případě použít
 • Dohoda o pracovní činnosti a jejich náležitosti, posouzení vhodnosti jejich použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele • nač si dát pozor, aby nedošlo k porušení povinností zaměstnavatele ke státním institucím • ukončení výpovědní doby • rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce • dohoda o provedení práce a její náležitosti, posouzení vhodnosti použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele • jak ji správně sjednat • ukončení DPP
 • Odměňování • základy odměňování • stejná práce – stejná mzda • zaručená mzda, formy mzdy • prémie, odměny nárokové a nenárokové složky mzdy • příplatky

2. den • 31. května 2022

 • Úprava pracovní doby, překážky v práci a dovolená
 • Pracovní smlouva a pracovní doba, varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance při změně provozních potřeb zaměstnavatele • formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe • evidence pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele • rozvržení pracovní doby - rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba • co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou • rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období • délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda • seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn, změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou • pružná pracovní doba – čím se liší od pevné
 • co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit, jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek, rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou, kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně, jakým způsobem práci přesčas nařizovat, práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou • limity práce přesčas a vyrovnávací období, jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas • práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat
 • dovolená – nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část • čerpání • povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance • poskytování delší dovolené u zaměstnavatele
 • komplexní pohled na překážky v prácina straně zaměstnance i zaměstnavatele; principy a východiska, legislativně upravené překážky a legislativně neupravené překážky, příklady překážek a přístup k nim (lékař, doprovod, klidový režim po ošetření, dárcovství…); co je prostoj a co jiná překážka a kdy může jít o částečnou nezaměstnanost, legislativně neupravené překážky na straně zaměstnavatele
 • Skončení pracovního poměru
 • možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti • výpověď ze strany zaměstnavatele • výpovědní důvody • výpověď ze strany zaměstnance • výpovědní doby • zákaz výpovědi – ochranná doba • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše
 • diskuze • odpovědi na dotazy na konci každého dne

Personální akademie • nejen pro mírně pokročilé a začátečníky • 30. a 31. 5. 2022 • prezenčně v Olomouci

Vybraný termín:

30.5.2022  Olomoucký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
3545 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.