Personalistika

kurz

Základní info

Cílem kursu je: připravit absolventy k praxi v oblasti technické, technologické a organizační práce v podmínkách optimalizace lidských zdrojů. Studující jsou podrobně seznámeni s tématickými okruhy personálního managementu, základy personálně právní problematiky, moderní prychologie. V případě neznalosti posluchače v oblasti počítačové gramotnosti bude zařazen okruh obsluhy PC a seznámení s internetem. Kurs je určen pro zájemnce minimálně se středoškolským vzděláním, kteří se chtějí uplatnit jako pracovníci personálních útvarů, ve sféře managementu a marketingu a ve všech oblastech, kde základem činnosti je práce s lidmi.

Charakteristika kursu: Jednotlivé moduly budou realizovány formou přednášek, které zajistí posluchačům potřebnou teoretickou základnu pro pochopení a zvládnutí daného tématu. Na jednotlivé přednášky budou bezprostředně navazovat semináře, ve kterých si účastníci formou aplikací, příkladů, case studies a diskuse prohloubí a ověří /zažijí/ teoretické poznatky. Na přednášky a semináře bude dále následovat samostudium a zpracování samostatných úkolů formou dílčích projektů.

Obsahová náplň kursu:

Personální management Podnikatelské právo Psychologie popř. obsluha PC

Personalistika

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.