Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2022 a 2023

Kurzem Vás provede Vladislava Dvořáková, DiS.

Vladislava Dvořáková má od roku 2000 dlouholeté praktické zkušenosti se zpracováním mezd a s personalistikou. Působila ve veřejném sektoru i v…

Základní info

Cíle kurzu

Absolvováním semináře získáte přehled o současné úpravě odměňování zaměstnanců prostřednictvím poskytovaných peněžních i nepeněžních plnění včetně benefitů z pohledu daně z příjmů právnických i fyzických osob, pojistného na veřejnoprávní pojištění. Dále získáte přehled o problémech, které se mohou v praxi vyskytnout, a možnosti jejich řešení. S lektorkou a ostatními účastníky si budete moci předat zkušenosti z praxe v otevřené diskuzi.


Z pohledu daně z příjmů právnických a fyzických osob a pojistného na veřejnoprávní pojištění.

Optimalizace odměňování zaměstnanců prostřednictvím benefitů pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Maximalizace výhod nepeněžního odměňování zaměstnanců.

Praktické otázky poskytování jednotlivých benefitů.

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při poskytování benefitů.

Určeno pro

Seminář je určen pracovníkům HR a pozicím, kteří rozhodují nebo činí doporučení vrcholovému vedení o odměňování zaměstnanců, zejména o jeho formě, motivačních složkách a to i formou nepeněžního plnění u zaměstnanců a zaměřují se na výši nákladů v odměňování zaměstnanců.

Obsah kurzu

• detailní informace k obvyklým peněžním i nepeněžním plněním za výkon práce a to včetně benefitů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci s praktickým řešením – prémie, bonusy, odměny, vyhlašování soutěží s výhrou nepeněžních plnění,

• spropitné – daň ze závislé činnosti a odvod pojistného,

• změny v oblasti peněžních a nepeněžních plnění a benefitů pro rok 2022 a 2023,

• náhrady obdržené v souvislosti s výkonem práce,

• příspěvek na stravování versus stravné,

• stravenkový paušál – nárok na stravenkový paušál a poskytování u směn delších než 11 hodin – podmínky,

• poskytování jazykových kurzů – prohlubování kvalifikace nebo soukromá záležitost zamce? Vztah pracovní doby a poskytování mzdy za dobu absolvování jazykového kurzu,

• poskytnutí rekreace/zájezdu a možnosti sportovního a kulturního vyžití; zdravotní péče,

• kurzy, školení, školné pro zaměstnance či rodinné příslušníky ne/související se zaměstnáním,

• mateřské školky – příspěvek na mateřská školka versus školkovné z pohledu slevy na dani u zaměstnance,

• doprava zaměstnanců do zaměstnání,

• přechodné ubytování zaměstnanců – uplatnění osvobození dle zákona o dani z příjmů,

• příspěvek na penzijní a životní připojištění poskytované zaměstnavatelem,

• služební automobil používaný k soukromým účelům,

• elektromobilita – elektrokola – možnosti zapůjčení a používání k soukromým účelům;

• výrobky a služby za cenu nižší než obvyklou poskytované zaměstnancům,

• Salary Sacrifice/Bonus Swap,

• pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a další příjmy dle zákona o dani z příjmů členů statutárních orgánů,

• poskytování nepeněžních plnění dle FKSP a případné použití těchto ustanovení pro zaměstnavatele, na které se vyhláška FKSP nevztahuje,

• homeoffice – možnosti paušalizace náhrad a nemožnost paušalizace v oblasti náhrad za energie,


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2022 a 2023

Vybraný termín:

1.12.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.