Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů

Kurzem vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců.

Určeno pro

Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem, kteří shromažďují, zpracovávají osobní data zaměstnanců z pohledu vzniku, průběhu a skončení pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zpracování mezd, platů, evidence pracovní doby, exekuce a dalších činností souvisejících s personální a mzdovou agendou.

Obsah kurzu

Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2020 a GDPR:
• principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace,
• nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců,
• základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců v roce 2020,
• právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců,
• souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium,
• kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem,
• požadavek na transparentnost dat na pracovišti,
• problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním:
• GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace,
• posouzení proporcionality,
• problematika během přijímacího řízení,
• zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru,
• zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele,
• zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova,
• zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech,
• zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám,
• zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích.

Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele.

Základní složky osobní evidence:
Vymezení obsahu osobního spisu • jednotlivé fáze kdy, lze danou informaci od zaměstnance legálně získat.

Jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat:
Zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat • zákonem povolené výjimky • osobní údaje v dokumentech osobní evidence.

Mzdové listy:
Identifikace zaměstnance • problematika utajení výše mzdy zaměstnance.

Vzorový obsah osobního spisu:
Jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Na semináři si budete moci zakoupit ÚZ č. 1209 – Ochrana osobních údajů, GDPR (Nakladatelství Sagit, a. s.).

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů

Vybraný termín:

22.4.2020  Praha

Cena
2390 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.