Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ON-LINE webinář Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2020 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2021 • včetně tiskopisů pro plátce daně

Základní info

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2020. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2021 a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce.

Program semináře:

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2020

  • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na dani
  • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku • kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání – vzorový příklad vyplnění DAP při nedodržení podmínek životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
  • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení – aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů, jak správně vyplnit vyúčtování (dodatečné vyúčtování) a jeho přílohy ve vztahu k opravám na dani podle § 38i zákona o daních z příjmů – např. v souvislosti s generálním pardonem na prominutí úroků v souvislosti s pozdě přiznanou A1. Jak využít Pokyn GFŘ D-45 k promíjení příslušenství daně
  • potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto potvrzeních (i elektronicky) – jaké příjmy patří na potvrzení, nejčastější chybovost
  • slevy na dani včetně dokladů
  • školkovné za 2020 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti potvrzení)
  • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů
  • daňové zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání

Aktuality

  • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2021 (např. novela daňového řádu ve vztahu k sankcím, prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, novely zákona o daních z příjmů – např. stravenkový paušál, zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka, změna u oznamovací povinnosti dle § 38da)

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.

dotazy můžete pokládat přes chat

!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!

ON-LINE webinář Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2020 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2021 • včetně tiskopisů pro plátce daně

Vybraný termín:

15.1.2021  Praha

Cena
2190 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.