Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání • v souvislostech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb

Základní info

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právníky, odborové funkcionáře

Cíl: seminář bude pojat jako p r ů v o d c e zástupce zaměstnavatele, jak má přistupovat k řešení odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) od vzniku případu až do likvidace odškodnění a komunikaci s pojišťovnou

Program semináře:

souvislosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odškodňování

  • v této části bude seminář zaměřen zejména na proškolování zaměstnanců, kontrola dodržování předpisů o BOZP, ve vztahu k nemocem z povolání na kategorizaci prací, šetření orgánů hygienické služby, obrany zaměstnavatelů proti uznání nemoci z povolání

pracovně-lékařské služby a odškodňování

  • význam lékařských prohlídek a lékařských posudků, druhy lékařských posudků, významných pro odškodňování, přezkum lékařských posudků a jejich užití zaměstnavateli a pojišťovnami, lékařské posudky o příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a zdravotním stavem a zdravotní (ne)způsobilostí, rozhodování krajských úřadů o přezkoumání lékařských posudků, lékařské posudky a odstupné (tzv. 12 platů)

návrat zaměstnance z pracovní neschopnosti po pracovním úraze a nemoci z povolání – jak řešit jeho další pracovní uplatnění a jeho nároky

  • návody, jak jednat po návratu zaměstnance z pracovní neschopnosti
  • komunikace zaměstnanec – zaměstnavatel – ošetřující praktický lékař – lékař pracovně-lékařských služeb – lékaři oddělení nemocí z povolání – posudkoví lékaři orgánů sociálního zabezpečení – revizní lékaři zdravotních pojišťoven – lékaři pojišťoven
  • dohoda o změně pracovní smlouvy – převedení na jinou práci – dohoda o skončení pracovního poměru – výpověď z pracovního poměru

jednotlivé nároky na odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání

  • přehled jednotlivých nároků a jejich výklad, sporné případy – příčina déletrvající pracovní neschopnosti, pracovní poměry na dobu určitou, nezaměstnaní, poškození, kteří začnou podnikat, sporné bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění, zvyšování minimální mzdy a renty nezaměstnaných – na jaké případy se vztahuje zákon č. 181/2018 Sb.

zaměstnanec – zaměstnavatel – pojišťovna

  • kdo a jaká práva a povinnosti v tomto trojúhelníku vztahů má?
  • zjišťování zdravotního stavu postižených zaměstnanců a přístup pojišťoven k informacím o zdravotním stavu zaměstnanců

diskuze a odpovědi na dotazy

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání • v souvislostech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb

Vybraný termín:

30.3.2020  Královéhradecký kraj

Cena
2090 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.