Odborová problematika/kolektivní vyjednávání, stávka – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod zaměstnavatele

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a se souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s možnými řešeními a postupy k využití v průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům.

Důraz přitom bude kladen na jejich praktické využití ve vaší praxi.

Součástí výkladu bude také téma „komunikace s odborovou organizací“ – pravidla pro projednávání, informování a spolurozhodování .

Výklad bude doplněn o problémy vyplývající ze současné situace – kdy ze strany odborů přicházejí často nesplnitelné požadavky vůči zaměstnavatelům a začínají se objevovat první náznaky vyhrocování sociálního dialogu, včetně hrozby stávek.

Určeno pro

Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům, jednatelům a členům představenstva ve firmách, a dále všem, kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání a komunikací s odborovou organizací působící u zaměstnavatele.

Obsah kurzu

Kolektivní vyjednávání v ČR a zahraničí:

• právní předpisy upravující kolektivní vyjednávání v České republice.


Kolektivní smlouvy:

• pojem a druhy kolektivních smluv,

• účastníci kolektivních smluv,

• obsah kolektivních smluv,

• uzavírání kolektivních smluv, jejich forma, platnost, závaznost a účinnost,

• uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem,

• role zprostředkovatele a rozhodce při uzavírání kolektivních smluv.


Formy pracovního boje (stávka a výluka),

• stávky a výluka v České republice za poslední roky,

• zákonné vymezení pojmu stávku /výluka ve vztahu ke kolektivnímu vyjednávání,

• povinnosti odborové organizace před vyhlášení stávky – kde odbory chybují,

• práva a povinnosti zaměstnavatele před vyhlášením stávky a v době jejího průběhu,

• zákonná odpovědnost odborové organizace a jednotlivých stávkujících v případě nelegální stávky,

• zákonné vymezení pojmu výluka ze strany zaměstnavatele.


Zaměstnavatel a odborová organizace:

• postavení odborové organizace u zaměstnavatele,

• rozhodovací právo odborů,

• problematika práva na informace a projednání ve vztahu k odborové organizaci,

• skončení pracovního poměru a práva odborů,

• uvolňování odborových funkcionářů a případná refundace.


Odpovědi na dotazy, diskuze.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odborová problematika/kolektivní vyjednávání, stávka – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod zaměstnavatele

Vybraný termín:

18.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.