Ochrana osobných údajov v praxi HR manažéra / špecialistu

kurz

Základní info

Téma ochrany osobných údajov nie je medzi HR manažérmi veľmi obľúbenou. Dôvodom je aj skutočnosť, že zákon o ochrane osobných údajov je neprehľadný a zložitý, zároveň však ukladá viaceré povinnosti a tiež sankcie za jednotlivé prípady jeho porušenia.

Faktom zostáva, že HR manažér alebo špecialista prichádza pravidelne do kontaktu s osobnými údajmi uchádzačov o zamestnanie, zamestnancami, ale aj s osobnými údajmi rodinných príslušníkov zamestnancov.

* Poznáte právne povinnosti pri práci s osobnými údajmi v HR praxi?
* Spĺňate ako zamestnávateľ právne povinnosti vyplývajúce zo zákona?

V rámci tohto kurzu získate prehľad o tom, kde a v akom rozsahu vstupujú osobné údaje do pracovno-právnych vzťahov, získate základné informácie ako pracovať s osobnými údajmi tak, aby Vám žiadne sankcie nehrozili. Po úspešnom absolvovaní kurzu získate potvrdenie o preškolení zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov v praxi HR manažéra / špecialistu

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
4 165 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.