Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Ochrana osob oznamující porušení práva Unie (whistleblowing / “pískání na píšťalku“) z pohledu personální praxe

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit vás s evropskou směrnicí, která nastavuje pevná pravidla ochrany oznamovatele protiprávního jednání a vytváří prostředí, ve kterém „whistelbloweři“ nebudou mít obavu z jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí a tím přispějí k ochraně veřejného zájmu.
Implementace směrnice do českého právního řádu probíhá.
Pro veřejnoprávní subjekty jsou povinnosti závazné již od 17. 12. 2021, ostatních – zejména komerčních subjektů se zavedení do praxe bude od prosince 2023.

Na semináři probereme, jaké povinnosti z navrhovaného zákona vyplývají, jak má vypadat a jak si poradit se zavedením vnitřního oznamovacího systému, jak naložit s přijatým oznámením a jak má být nastavena ochrana oznamovatelů.

Určeno pro

Seminář je určen zejména pro HR management, personalisty, vedoucí zaměstnance, podnikové právníky, a pozice zabývající se problematikou „compliance“, kteří se potřebují v dané problematice orientovat, v praxi řeší nebo budou řešit ochranu oznamovatelů v rámci své firmy či organizace.

Seminář je vhodný jak pro podnikatelský, tak pro státní a nestátní neziskový sektor.

Obsah kurzu

• úvod a závaznost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU vs. stávající absence komplexní právní úpravy v ČR – aktuální stav legislativní úpravy v ČR,
• problematika přímého účinku směrnice o ochraně oznamovatelů,
• vymezení základní pojmů,
• základní povinnosti povinných subjektů,
• vnitřní oznamovací systém (VOS),
• osobní působnost směrnice,
• věcná působnost směrnice,
• problematika uveřejnění,
• problematika ochrany oznamovatelů a dalších osobních,
• jak vytvořit vnitřní oznamovací systém – prakticky,
• jak zavést a provozovat vnitřní oznamovací systém,
• praktická doporučení ve vztahu k řádnému fungování vnitřního oznamovacího systému,
• postup jak vyřídit konkrétní oznámení.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v title="Obchodní podmínky VOX" href=https://vox.cz/jak-nakupovat/obchodni-podminky/ target="_blank" rel="noopener">Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Ochrana osob oznamující porušení práva Unie (whistleblowing / “pískání na píšťalku“) z pohledu personální praxe

Vybraný termín:

21.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.