Mozkový jogging I.

kurz

Základní info

Efektivní učení a trénink paměti pro studenty, studující a ostatní veřejnost.

Cílem kurzu je naučit účastníky používat jednotlivé paměťové techniky a možnosti jejich kombinací. Jednotlivé techniky následně prakticky využívat při osvojování učiva, nových poznatků, slovní zásoby cizího jazyka apod. Techniky kategorizace, vizualizace, akronyma, strategie prvního písmene, LOCI, zapamatování čísel.

Téma motivace, koncentrace, krátkodobá, dlouhodobá paměť, zvýšeni efektivnosti krátkodobé paměti, využitím mnemotechnik lepší propojení krátkodobé paměti s dlouhodobou, tím snadnější a trvalejší zapamatování bez nutnosti zdlouhavého memorování učiva.

Mozkový jogging I.

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.