Manažer společenské odpovědnosti (MCSR)

kurz

Základní info

Popis kurzu

Seznámení se s požadavky na společenskou odpovědnost v organizacích.

Obsah kurzu

Z obsahu:

1. den Obecné informace o problematice CSR – teorie (8 hodin) ­

Společenská odpovědnost organizací: základní pojmy, principy, význam, základní rysy, vývoj a historie CSR (Baťův systém) ­

Stakeholders, dialog se stakeholders, klíčoví stakeholders ­

Přínosy společenské odpovědnosti (pro jednotlivce, firmy – organizace, společnost) ­

Mezinárodní dokumenty vztahující se k CSR – Zelená kniha, směrnice OECD, Global Compact, požadavky systémových norem CSR – přehled dostupných normativních požadavků (SA 8000, ISO 26000, AA 1000, Standard GRI) ­

Interní a externí dimenze společenské odpovědnosti 

Plnění požadavků společenské odpovědnosti v organizacích západního světa 

Plnění požadavků společenské odpovědnosti v organizacích třetího světa 

Kompetence společenského prospěchu organizací (CSV)

2. den Trvale udržitelný rozvoj a přínosy společenského chování organizace (8hodin) 

Trvale udržitelný rozvoj organizace 

Organizační struktura odpovědností, úkolů pravomocí v oblasti CSR - pozice Manažera CSR 

Vize, poslání, cíle, strategie a realizace založená na trvalé udržitelnosti 

Podpora udržitelného rozvoje 

Mezinárodní aktivity v oblasti trvale udržitelného rozvoje organizací 

Situace ČR v oblasti trvale udržitelného rozvoje 

Management změn – změna firemní kultury a hodnot organizace Inovace výrobků a služeb, procesů

3. den Manažerské dovedností v oblasti CSR (8 hodin) 

Řízení zdrojů 

Komunikace (interní / externí komunikace v organizaci) 

Postavení a role hodnotitele společenské odpovědnosti 

Etika v podnikání 

Vůdcovství, vedení a řízení ve společensky orientované organizaci 

Požadavky na řízení lidských zdrojů – výcvik, hodnocení efektivnosti výcviku, záznamy z výcviku 

Motivační prvky pro pracovníky organizace Monitorování spokojenosti pracovníků

4. den Standardy v oblasti CSR, Ekonomický, environmetální a sociální pilíř (8hodin) 

Standardy použitelné pro CSR 

Požadavky na ekonomický pilíř 

Legislativní požadavky v oblasti ekonomické sféry

Požadavky na environmentální pilíř

Legislativní požadavky v oblasti environmentálního managementu 

Metody a nástroje využitelné v environmentálním managementu 

Požadavky na sociální pilíř 

Legislativní požadavky v oblasti sociální sféry 

Měření, monitorování, metody a analýzy dat v oblasti ekonomických, ekologických a sociálních údajů

5. den Implementace principů CSR do řízení firmy – praktické ukázky implementace CSR do podmínek organizace, praktické zkušenosti se CSR (8 hodin) ­

Implementace systému managementu společenské odpovědnosti ­

Certifikace systému managementu společenské odpovědnosti ­

Ustanovení týmu pro budování systému CSR ­

Identifikace (klíčových) stakeholders a jejich potřeb ­

Přijetí koncepce CSR, stanovení strategie, cílů a jejich zabudování do řízení organizace 

­Monitorování a hodnocení dosažených výsledků ­

Zpráva o společenské odpovědnosti (pro krajskou nebo národní úroveň) 

­Auditování CSR ­Možné formy prokazování CSR ­

Role státu při propagaci konceptu CSR, instituce v ČR 

Oceňování CSR (na krajské i národní úrovni) ­Koncepce zavádění CSR 

Seznámení se způsoby prezentace dosažených výsledků v oblasti společenské odpovědnosti organizací 

Očekávané výhody a bariéry zavádění CSR

Kurz je určen pro manažery, řídící pracovníky a personalisty organizací, stejně jako pro studenty a pedagogy manažerských oborů technických a ekonomických SŠ, VŠ a univerzit.

Manažer společenské odpovědnosti (MCSR)

Vybraný termín:

2.10.2023  Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.