Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Manažer kvality (ISO 9001)

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz má dva moduly a je určen pracovníkům na pozici manažera kvality a představitele managementu, pracovníkům řízení kvality a všem, kteří se chtějí zabývat managementem kvality.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je výklad požadavků normy ISO 9001 a možnosti jejich naplnění. Kurz je zaměřen na metodiku procesního řízení, management rizik, kontrolu kvality, používání nástrojů v systému managementu, základy metrologie, interní audity a řízení lidských zdrojů. Podstatnou část kurzu tvoří případové studie a práce ve skupinách.


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky obdrží účastník Certifikát Manažer kvality.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezence posluchačů: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9:00 hod.

I. MODUL:
Program: 09.00 až 16.00 hod.
 • Úvod do systému managementu kvality
 • Požadavky systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Zásady systému managementu
 • Organizační struktura
 • Procesní řízení
 • Mapování procesů
 • Kontext a analýza interních a externích zainteresovaných stran
 • Management rizik
 • Řízení dokumentovaných informací
 • Politika a cíle kvality
 • Nakupování, výběr a hodnocení dodavatelů
 • Případové studie: Mapování procesu, management rizik procesu, tvorba organizační struktury, analýza zainteresovaných stran, stanovení cílů, kritéria pro hodnocení dodavatelů

II. MODUL:
Program: 09.00 až 16.00 hod.

 • Kontrola kvality, nástroje kvality - Poka yoke, 5S, 8D
 • Úkoly řízení lidských zdrojů a úloha vedoucích pracovníků a manažerů
 • Získávání pracovníků, analýza pracovního místa, kvalifikační požadavky na pracovníky
 • Adaptační proces, přínosy adaptace a tvorba adaptačního plánu
 • Hodnocení zaměstnanců, kritéria a metody hodnocení
 • Vzdělávání zaměstnanců, identifikace potřeb, plánování vzdělávání
 • Trendy ovlivňující řízení lidských zdrojů
 • Metrologie a její úloha v systému kvality
 • Interní audity , příprava, realizace, dokumentace
 • Přezkoumání systému managementu
 • Zásady zpracování osobních údajů - GDPR z pohledu vedoucího pracovníka
 • Případové studie: životní cyklus zaměstnance, popis pracovní pozice, adaptační plán, hodnoticí pohovory, metrologie ve společnosti, otázky k internímu auditu
 • Závěrečná zkouška

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová; Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D; Bc. Dana Ponikelská, MBA; Ing. Simona Hobzíková; Ing. Josef Sobotka


Manažer kvality (ISO 9001)

Vybraný termín:

8.6.2020 –  25.6.2020  Praha

Cena
19 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.