Kurz Asistence dospělým lidem s mentálním postižením

kurz

Základní info

o roli asistenta, obavách, motivaci, vztahu, komunikaci, podpoře a dalších věcech, které potřebuje asistent ke své práci

Akreditovaný kurz v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pod číslem akreditace 2008/572-SP

Tématické okruhy výcviku:

  • role asistenta, obavy
  • kontakt lidí s okolím (co to je kontakt, znaky špatného a dobrého kontaktu, jak se to pozná, v jakých oblastech, jak to člověk může sám ovlivnit, jak to asistent může ovlivnit)
  • komunikace: začátek komunikace, jak sdělit člověku, že něco nechci, aniž by se ho to dotklo…
  • motivace pro člověka s kterým pracuji - co když se mnou člověk nechce jít
  • manipulace - co to je, své zkušenosti s manipulací, vymezení hranic z mé strany manipulace, pozitivní a negativní, co dělat, pokud mě klient manévruje do situace, ve které nechci být
  • hranice: co je úkolem asistenta (od organizace), co je zadáním od klienta, od nich samotných, jak se postavit k zadání rodičů, co přinesli, co si myslí, že by měli, obecné pravdy a povinnosti
  • přístup k uživateli, vztah mezi klientem a asistentem, odezvy ze strany klienta na osobu asistenta
  • konformita a nonkonformita projevů uživatele aneb co dělat, když: dotyčný oslovuje cizí lidi aneb co když se v metru chová tak, že mi to není příjemné - chování na veřejnosti a k (cizím) lidem…
  • snižování míry podpory, co to je podpora, přiměřenost podpory


Kurz se koná v prostorách o.s.Osa ve Filipově ulici 2013, Praha 4 - poblíž metra C - Chodov.

Jde o pokračování výcviku o.s. Rytmus s 13 letou tradicí - stejní lektoři, program, kvalita.

Kurz je pro začínající i zkušené pracovníky, i pro dobrovolníky. Zkušenost s našemi kurzy mají organizace jako Rytmus, Diakonie, Pohoda, Duha atd.


Začátek vždy první den v 9,00 hod. ve Filipově 2013.
- 1.den 9-17 hod.
- 2.den 9-17 hod.
- 3.den 9-16 hod.
Program je postaven na skupinové práci či práci ve dvojicích. 100% přítomnost tudíž není významná jen pro ucelenost výcviku ale i pro ostatní účastníky.

Cena kurzu: 1500 Kč (pro dobrovolníky Osy výcvik zdarma)

Nutno zaslat závaznou přihlášku a zaplatit maximálně týden před konáním výcviku !
Fakturu s údaji k platbě vystavíme po zaslání přihlášky.

Další potřebné informace a přihlášky na tel.:
774 271 910, 271 910 001 - Mgr. Lenka Brožková, brozkova.osa@centrum.cz

Kurz Asistence dospělým lidem s mentálním postižením

Vybraný termín:

 Praha

Cena
0 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.