Jak správně zastupovat zájmy zaměstnavatele

kurz

Základní info

Kurz se zabývá řešením bezpečnosti práce a pracovního prostředí v souladu s právními předpisy, upozorňuje na oblasti častých kontrol ze strany státních orgánů a nabízí způsoby zajištění všech náležitostí nutných pro úspěšné absolvování kontroly. On-line seminář je určen:
majitelům firem, pracovníklům zpracovávajícím personální agendu, personalistům, mzdovým účetním.
Cílem on-line semináře:
kurz se zabývá řešením bezpečnosti práce a pracovního prostředí v souladu s právními předpisy, upozorňuje na oblasti častých kontrol ze strany státních orgánů a nabízí způsoby zajištění všech náležitostí nutných pro úspěšné absolvování kontroly.
Obsah on-line semináře:
zajištění BOZP a pracovních podmínek ve firmě v souladu s legislativními požadavky.
Jak postupovat při prevenci pracovních a zdravotních rizik
Jak v každodenní práci předcházet případným sporům se zaměstnanci v oblasti BOZP
Jak předcházet pracovní úrazovosti
Znáte svoje povinnosti jako zaměstnavatele při evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání?
Zákony, předpisy a technické normy ČR, týkající se bezpečnosti práce, hygieny práce a další oborů
Orientujete se v povinnostech zaměstnavatele při poskytování OOPP (ochranných pracovních pomůcek)
Znáte kompetence orgánů inspekce práce?
Jak se připravit na kontrolu inspektorátu práce
Kurz se zabývá řešením bezpečnosti práce a pracovního prostředí v souladu s právními předpisy, upozorňuje na oblasti častých kontrol ze strany státních orgánů a nabízí způsoby zajištění všech náležitostí nutných pro úspěšné absolvování kontroly. On-line seminář je určen:
majitelům firem, pracovníklům zpracovávajícím personální agendu, personalistům, mzdovým účetním.
Cílem on-line semináře:
kurz se zabývá řešením bezpečnosti práce a pracovního prostředí v souladu s právními předpisy, upozorňuje na oblasti častých kontrol ze strany státních orgánů a nabízí způsoby zajištění všech náležitostí nutných pro úspěšné absolvování kontroly.
Obsah on-line semináře:
zajištění BOZP a pracovních podmínek ve firmě v souladu s legislativními požadavky.
Jak postupovat při prevenci pracovních a zdravotních rizik
Jak v každodenní práci předcházet případným sporům se zaměstnanci v oblasti BOZP
Jak předcházet pracovní úrazovosti
Znáte svoje povinnosti jako zaměstnavatele při evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání?
Zákony, předpisy a technické normy ČR, týkající se bezpečnosti práce, hygieny práce a další oborů
Orientujete se v povinnostech zaměstnavatele při poskytování OOPP (ochranných pracovních pomůcek)
Znáte kompetence orgánů inspekce práce?
Jak se připravit na kontrolu inspektorátu práce

Jak správně zastupovat zájmy zaměstnavatele

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
490 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.