Jak nevyhořet a jak se zotavit, když už k tomu dojde

Základní info

Burn out syndrom – syndrom vyhoření aneb jak čelit stresu, přetížení, frustracím a vysokým nárokům v práci i v soukromí

Cílová skupina:

terapeuti, lékaři, maséři, pedagogové, manažeři, lidé v pomáhajících  profesích, učitelé, zdravotní sestry, psychologové, sociologové, sociální pracovnice, podnikatelé a všichni ti, kdo se chtějí dobře starat nejen o druhé, ale i sami o sebe

Cíl:

dozvědět se základní informace o syndromu vyhoření seznámit se s osobními zkušenostmi lidí, kteří syndrom vyhoření zvládli, zjistit širší souvislosti vzniku syndromu vyhoření, najít způsoby prevence syndromu vyhoření

Burn out syndrom je překládán v odborné literatuře jako syndrom vyhoření.  Co můžeme považovat za jisté signály vyhasnutí? Jak to lidé řeší? Postihuje to jen některé specifické profese? Jak poznám, že tím někdo trpí? Co s tím mohu dělat? Mohu si pomoci sám? Má s tím někdo zkušenost? To jsou některé z otázek, na které se při semináři soustředíme. Východiskem budou širší souvislosti – osobnostní předpoklady, náročnost profese, pracovní a osobní spokojenost, systém hodnot a priorit, stres a odolnost, stresové reakce na různé události apod.

Seminář bude interaktivní – kromě informací se bude odvíjet formou diskuze, sdílených zkušeností, případových studií a zejména nácviku zvládání typických situací

Program:

 • co je syndrom vyhoření (SV)
 • diskuze a trénink ve skupině o zkušenostech se SV
 • dotazník SV a jeho rozbor
 • skupiny náchylné podlehnout SV
 • příčiny SV
 • příznaky SV
 • fáze SV – předfáze, frustrace, stagnace, apatie, vyhoření
 • preventivní opatření SV
 • osobnost  a náchylnost ke SV
 • mapování osobních stresorů a určení strategií jejich zvládnutí
 • rovnováha práce x rodina – hledání možností změn
 • residence (odolnost) a jak ji udržovat
 • výpovědi lidí - krátké filmy
 • diskuze
 • plány osobního rozvoje
 • závěr

Rozsah: od 9:00 do 16:00 hod

Rozvrh:

8.45 - 9.00 prezence účastníků, organizační záležitosti 
9.00 – 9.30 seznámení, úvod 
9.30 – 12.00 co je syndrom vyhasnutí SV), dotazník SV), skupiny náchylné podlehnout SV), příčiny SV), příznaky SV)

12.00 – 12.30 oběd 
13.00 – 16.00 fáze SV) –fáze SV) -  předfáze, frustrace, stagnace, apatie, vyhoření, preventivní opatření SV), terapie SV), výpovědi lidí  - film, diskuze


Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.

Lektor:

PhDr. Luděk Vajner

Jak nevyhořet a jak se zotavit, když už k tomu dojde

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:00 hod.

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.