IV. ročník konference: Kolektivní vyjednávání s odbory, firemní kultura a sociální dialog – aneb jak vyjednávat v době inflační

TOP kurz

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Předcházející ročníky konference pořádané od roku 2020 byly hodnoceny velmi kladně – byl oceňován nejen aktuální obsah, ale také velice úzké propojení s praxí a konstruktivní debata účastníků včetně podnětné panelové diskuze.


I letošní „postcovidový“ ročník konference přinese zhodnocení kolektivního vyjednávání, tentokrát za rok 2021/2022 a výhled na očekávání roku 2023.

Aktuálnost tohoto setkání je podložena současným turbulentním stavem – růstem inflace a navýšením mzdových požadavků, zejména ze strany odborů.


Seznámíte se s praktickým řešením i postupy v průběhu kolektivního vyjednávání a získáte prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Dozvíte se, jak postupovat při sporech při jednání o uzavření kolektivní smlouvy a jak při průběžném jednání s odborovými organizacemi.

Budete upozorněni na časté chyby zaměstnavatelů a dozvíte se, jak se jim vyvarovat.


Konferenci moderují: Mgr. Vladimír Černý a Josef Šindelka

Určeno pro

Konference je určena těm, kteří se podílí na kolektivním vyjednávání a mají ve své kompetenci komunikaci s odborovou organizací, zejména:

– personalistům a HR managementu,

– vedoucím zaměstnancům,

– právníkům,

– podnikatelům, jednatelům a členům představenstva.


Účast doporučujeme zejména zástupcům komerčního sektoru, dále zástupcům veřejné správy a samosprávy.

Obsah kurzu

9:00–9:10 • Zahájení, úvod • Mgr. Vladimír Černý a Josef Šindelka


9:10–10:00 • Kolektivní vyjednávání pohledem odborů v roce 2022/2023, zahraniční zkušenosti • p. Jiří Vrablec (OS ECHO)

• aktuální situace v kolektivním vyjednávání,

• problematika vyšších kolektivních smluv,

• srovnání se zahraničním kolektivním vyjednáváním.


10:00–11:00 • Mzdy a benefity ve světle nestability posledních tří let • Ing. Pavel Puff (TREXIMA, spol. s r.o.)

• výkonnost ekonomiky a odměňování,

• situace na trhu práce a její dopad (především) na mzdy,

• porovnání vývoje mezd a platů, situace v regionech,

• inflace, inflace, inflace…,

• změny v oblasti benefitů,

• na co se ještě připravit.


11:00–12:00 • Polední přestávka (oběd)


12:00–14:00 • Kolektivní vyjednávání pohledem zaměstnavatelů a odborníků • Mgr. Vladimír Černý

• zhodnocení kolektivního vyjednávání 2022 a výhled na rok 2023 z pohledu zaměstnavatelů,

• inflace – požadavky odborů na růst mezd, dopady do platných kolektivních smluv, jak se prakticky připravit na kolektivní vyjednávání,

• komunikace zaměstnavatele v průběhu kolektivního vyjednávání se zaměstnanci – jak informovat o průběhu kolektivního vyjednávání, argumentace postupu a stanovisek zaměstnavatele, jakých chyb se vyvarovat během kolektivního vyjednávání,

• definice a praxe z pohledu – co je projednávání, právo na informace, spolurozhodování s odborovou organizací,

• zprostředkovatel a jeho role při neúspěšném kolektivním vyjednávání – popis celého postupu,

• připravované změny v pracovním právu z pohledu směrnic a nařízení EU dotýkající se možných situací ve vztahu ke komunikaci s odbory ve firmě pro roky 2022-2023.


14:00–14:15 • Přestávka


14:15–15:15 • Pracovní trh 2022, výhled pro rok 2023 • Ing. Jiří Halbrštát (ManpowerGroup s.r.o.)

• revoluce na trhu práce – jak naplnit neobsaditelná místa a zaměstnat neuplatnitelné uchazeče o práci,

• transformace české ekonomiky a trhu práce – v důsledku technologické revoluce začínají velké přesuny zaměstnanců, hrozí vysoká nezaměstnanost?,

• pandemie zrychlila změnu preferencí zaměstnanců a potřeb zaměstnavatelů; co zaměstnanci chtějí, jak se stát dnes zajímavým zaměstnavatelem a jak žádaným zaměstnancem.


15:15–17:00 Panelové diskuze a výměna zkušeností z kolektivního vyjednávání:


Firemní kultura a sociální dialog • moderuje Josef Šindelka (HR a business consultant, kouč)

Výměna zkušeností z kolektivního vyjednávání a výhledem do dalších let 2022 až 2023 • moderuje Mgr. Vladimír Černý (poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání)


Za účasti manažerů z praxe a dalších odborníků:

Ing. Linda Kostrůnková (HR manager Nexen Tire Europe s.r.o.)

Mgr. Lenka Štíbrová, MBA (personální ředitelka Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.)

Ing. Lenka Klanduchová (Head of HR AGC Automotive Czech a.s.)

pí Simona Malečková Černá (Tesco Stores ČR a.s.)

p. František Škrdlant (National HR Director & Regional IP Director; Valeo Compressor Europe s.r.o.)

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

IV. ročník konference: Kolektivní vyjednávání s odbory, firemní kultura a sociální dialog – aneb jak vyjednávat v době inflační

Vybraný termín:

20.10.2022  Vysočina Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.