Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Interpretační školení Thalento® Basics

Kurzem Vás provede Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM

Spoluzakladatel, výkonný ředitel a senior konzultant ve společnosti Image Lab s.r.o.

Základní info

Online psychodiagnostika Thalento®  je komplexní nástroj, který svým uživatelům nabízí potřebnou míru flexibility, jak z pohledu výběru a práce s metodami testování, tak z pohledu zpracování údajů a práce s výstupy.

Nástroj zefektivňuje rozhodování v HR procesech spojených zejména s: 

 • náborem: náhrada nebo doplněk AC a generátor otázek k pohovoru;

 • rozvojem: určení potenciálu zaměstnanců, silných a slabých stránek a podklad pro koučink a tvorbu individuálních vzdělávacích plánů;

 • udržením zaměstnanců: mapování motivačních faktorů zaměstnanců.

Velkou předností Thalento® je možnost propojení s různými Applicant Tracking Systémy a HRIS vašich firem.

Nástroj Thalento®  je určen:

 • manažerům a HR specialistům z firem, kteří snadno po zaškolení mohou testovat a spravovat výsledky v rámci firemního administrátorského rozhraní (vlastní loga, normy, kompetenční modely, export dat do excellu…).

 • dodavatelům HR služeb, poradenským firmám, konzultantům i koučům, kteří po zaškolení mohou stát Certifikovaným obchodním partnerem systému Thalento® a začít diagnostiku využívat pro své interní i externí klienty, interpretovat výsledky a poskytovat konzultační služby

Školení je určeno uživatelům diagnostického systému Thalento®

Školení „THALENTO® BASICS“ je určeno všem (i nepsychologům), kteří při své práci potřebujete osvědčený, flexibilní a uživatelsky přívětivý psychodiagnostický systém.

Kvalitní interpretace výstupních zpráv psychodiagnostiky Thalento®  zefektivňuje rozhodování v HR procesech spojených s výběrem, rozvojem a udržením zaměstnanců. Díky tomu budete mít „správné lidi - na správných místech - v pravý čas“.

Cílová skupina: HR manažeři, HR konzultanti, koučové, manažeři, team-leadeři.

Cíl:

 • Seznámit se s podstatou systému Thalento®  a možnostmi jeho efektivní využití v HR procesech.
 • Osvojit si klíčové principy psychodiagnostiky, metody využívané při řízení lidských zdrojů, poznat jejich možnosti a limity.
 • Porozumět podstatě jednotlivých diagnostických nástrojů Thalento®, jejich funkčním oblastem a škálám.
 • Naučit se samostatně interpretovat výstupní zprávy.

Lektoři:  Vratislav Kalenda

Jako lékař-psycholog se 13 let věnoval psychologii práce a diagnostice osobnostních předpokladů pro psychicky a fyzicky náročné profese. Pracoval na lékařsko-psycho-fyziologickém oddělení Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ). V oblasti profesní diagnostiky má více než 30 let zkušeností. Je odborným garantem strategického partnerství Image Lab s.r.o. s firmouThalento.

Mgr. Karolína Noskovičová

Psycholog, senior konzultant, expert na psychodiagnostiku v Image Lab SK.  

Program:

 • Úvod do psychodiagnostiky

 • Osobnost a osobnostní diagnostika

 • Etika práce s psychodiagnostikou

 • Metodologické základy psychodiagnostiky, validita a reliabilita testů

 • Přehled psychodiagnostických metod:

 • Osobnostní dotazníky

 • Inteligenční testy, výkonové testy

 • Projektivní testy

 • Psychodiagnostika Thalento®:

 • Metodologický základ systému Thalento®

 • Efektivní využití Thalento pro výběr, rozmísťování, rozvoj a udržení lidí  

 • Přehled dostupných testů a variant výstupních zpráv Thalento

 • Interpretace základních výstupních zpráv Thalento®:

 • Osobnostní dotazník TH-PI: Performance indicators training

 • Orientace v dalších výstupech: Motivate, Manage, Sales…

 • Kognitivní a výkonové testy: Scope, A test, S test, SNA test, PNO test…

 • TeamView: Perform, Manage, Sales

Účast na tomto školení si můžete zajistit i e-mailem na imagelab@imagelab.cz či telefonicky na tel. 731 450 497. 

Platba je možná i na místě či po konání akce na základě vystavené faktury. 

Připravujeme:

Kazuistické semináře Thalento®

Jednodenní certifikační školení „Thalento® Expert“

Více informací na www.imagelab.cz.

Interpretační školení Thalento® Basics

Vybraný termín:

14.8.2017 –  15.8.2017  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
10 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.