GRAFOLOGIE PRO PERSONALISTY I.

kurz

Základní info

Cílem kurzu je poskytnout manažerům a zvláště personalistům účinný nástroj, kterým jim pomůže při rozpoznávání lidí a jejich předpokladů. Konkrétně odpoví na otázky:

• Jak v personální praxi využít znalosti z oblasti psychologie osobnosti (struktura osobnosti, osobnostní typy)

• Co lze a co již nelze vyvozovat ze závěrů moderní grafologie, ale i navazujících projektivních metod

• Lze v písmu identifikovat typy osobnosti a sociálního jednání vázané na projevy (výkonnost) v pracovním procesu

• Do jaké míry lze v písmu nalézt intelektové předpoklady i schopnosti empatie

• Lze se naučit v písemném materiálu rozpoznat rysy manažerů a specialistů

Kurz odpoví na uvedené otázky a naučí základním postupům grafologické analýzy. Kurz je příležitost k setkání a výměně zkušeností s kolegy z jiných firem, kteří mají obdobnou potřebu: umět rozpoznávat lidské povahy a pracovní předpokladyKomu je trénink určen

Trénink je určen širokému kruhu zájemců:

• personalistům a specialistům pro výběr a rozvoj lidí a vzdělávání dospělých

• manažerům, kteří se chtějí hlouběji věnovat profesnímu rozvoji svěřených týmů

• obchodníkům a všem ostatním, kteří v rámci své profese potřebují znalost lidíMetody

PŘED VLASTNÍM TRÉNINKEM:

• E-learningové testy: (Test osobnosti - S výsledky se pracuje v průběhu kurzu)

V PRŮBĚHU TRÉNINKU:

• Brainstorming a diskuse: (Např. na téma „Jaké rysy písma jsou charakteristické pro jednotlivé osobnostní typy“)

• Případové studie: (Praktické posouzení rukopisu, např. „Podporuje závěr z analýzy rukopisu kandidáta přijetí na funkci …?“)

• Simulační cvičení: (Interpretujte zadavateli výsledky rozboru rukopisu)

• Analytická cvičení: Např.: „Příprava a obhajoba závěrů z analýzy předloženého rukopisu)

PO TRÉNINKU:

• Konzultace: (prostřednictvím webu, e-mailu)Náplň kurzu

Grafologie pro personalisty I – 2 dny

• Využití grafologie v personalistice (Psychologie osobnosti; Možnosti a meze grafologické analýzy; Jak interpretovat „klasickou“ kresbu stromu a postavy),

• Základní znaky písma (symbolika plochy, rozvržení stránky, tlak a tah čáry, vazba a spojitost…)

• Další významné znaky (rychlost, pravidelnost, pečlivost, skript…)

• Postup při interpretaci (analýza a syntéza poznatků)Grafologie pro personalisty II – 2 dny

• Typologie v grafologii (Hippokratova, Jungova typologie)

• Osobnostní typy odvozené z Jungova konceptu a jejich rozpoznání v rukopisu (MBTI, Struktogram, Eneagram, a jak lze využít osobnostní test SMARTER)Grafologie pro personalisty III – 2 dny

• Manažerský rukopis (manažerské kompetence a styl řízení)

• IQ a EQ, psychická stabilita a labilita (využití v personalistice)

• Rychlá orientace v rukopisu (možnosti a omezení)

GRAFOLOGIE PRO PERSONALISTY I.

Vybraný termín:

 Praha

Cena
12 700 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.