Fond kulturních a sociálních potřeb • aneb jak správně tvořit, čerpat, zaúčtovat a zdanit

Kurzem Vás provede MADEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla Mgr. et Mgr.

Základní info

Určeno pro: ředitele, ekonomy, účetní či personalisty subjektů, které tvoří fond kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky 114/2002 Sb., jakož i širší odbornou veřejnost

Cíl: seminář je zaměřen na praktickou aplikaci vyhlášky š. 114/2002 Sb., o FKSP. Předmětem výkladu budou základní principy fungování fondu, rozpočet fondu, nastavení pravidel pro tvorbu a čerpání fondu formou vnitřního předpisu s ohledem na znění samotné vyhlášky, důvodovou zprávu k novele vyhlášky, stanovisky ombudsmana a dostupnou judikaturou.

Výklad bude dále zaměřen na praktické doporučení pro tvorbu a jednotlivé tituly čerpání, zejména:

  • příspěvek na stravování
  • příspěvek na rekreaci
  • příspěvek na provoz vlastních zařízení sloužících kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců
  • příspěvek na náklady mateřské školy a dětské skupiny
  • příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na vzdělávání
  • příspěvek na nákup vitamínové prostředky, dioptrické brýle, dentální hygienu, očkování aj.
  • příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění
  • peněžní a nepeněžní dary poskytované např. při pracovních a životních výročích
  • sociální výpomoci a zápůjčky

Jednotlivé tituly tvorby a čerpání fondu budou komentovány i z pohledu jejich zaúčtování a zdanění daní z příjmu ze závislé činnosti s odkazem na konkrétní ustanovení zákona či účetního standardu.

Fond kulturních a sociálních potřeb • aneb jak správně tvořit, čerpat, zaúčtovat a zdanit

Vybraný termín:

14.11.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.