Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce

Kurzem Vás provede KUPČÁKOVÁ Květa Mgr.

Základní info

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky a pro všechny další zájemce o informaci z této oblasti

Dohody z pohledu zákoníku práce

 • Dohody a nové informační povinnosti zaměstnavatele
 • Náležitosti dohod
 • Nová povinnost zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu u dohod • pravidla a podmínky
 • Změny v ukončování dohod a podmínky nutnosti odůvodnit výpověď z dohody
 • Možnosti dohodářů žádat o pracovní poměr
 • Zavedení ustanovení ZP o překážkách v práci pro dohody
 • Zápočet náhradních dob do doby odpracované pro limity rozsahu práce a dovolenou
 • Změny v odměňování dohod • zavedení povinných příplatků
 • Zrušení fiktivního rozvrhu pro účely náhrady mzdy v době nemoci
 • Zavedení povinnosti respektovat nepřetržité denní, týdenní odpočinky a pravidla evidence odpracované doby
 • Způsob používání dohod a vyrovnávací období
 • Nově od 1.1.2024 • Dovolená u dohod • pravidla, podmínky, příklady
 • Přechodná ustanovení

Dohody z pohledu nemocenského pojištění

 • Podmínky vzniku a zániku pojištění • doplatky po skončení dohod
 • Zaměstnání malého rozsahu • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele

Dohody z pohledu zdravotního pojištění

 • Podmínky vzniku a zániku pojištění • pravidla, principy
 • Doplatky po skončení dohod
 • Odvod z minimální mzdy
 • Souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele

Dohody z pohledu zdaňování

 • Principy • pravidla • limity pro srážkovou daň • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele
 • Návrhy změn u DPP v rámci konsolidačního balíčku • změna limitu pro odvody • souběhy dohod u různých zaměstnavatelů • ohlašovací povinnosti • informace dle aktuálního stavu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce

Vybraný termín:

20.11.2023  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 975 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.