Cvičení paměti pro každý věk

kurz

Základní info

V průběhu celého kurzu se účastníci seznámí s teoretickými poznatky o stavbě mozku, o funkcích mozkových hemisfér, o faktorech ovlivňujících naši paměť, o vlivu stravy a pohybové aktivity na činnost mozku, co můžeme udělat v rámci prevence demence, jak budovat rezervní mozkovou kapacitu a mnoho dalšího.

Velká část jednotlivých setkání bude věnována koncentračním cvičením, osvojování si jednotlivých technik a strategií k zlepšování funkce krátkodobé paměti, osvojování si technik úspěšného ukládání informací do dlouhodobé paměti a jejího zpětného vybavování.

Kurz bude probíhat v příjemném prostření, v malých skupinách (maximální počet účastníků je 14), zábavnou formou se zaměřením na využití osvojených technik, dovedností v praktickém životě.

Trénink probíhá v 5 setkáních v délce 3 hod (3 vyučovací hodiny se 2 přestávkami).

Cvičení paměti pro každý věk

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.