Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

APLIKACE ANTIDISKRIMINAČNÍHO ZÁKONA v praxi

Základní info

Určeno pro personalisty firem a manažery firem, kteří chtějí podporovat rovné příležitosti pro všechny bez rozdílů, a zároveň chtějí předejít případným sankcím.

Cíl: Seznámit se a naučit se implementovat antidiskriminační zákon, projít si možnými úskalími a předejít nepříjemnostem v této oblasti.

Obsah:
* Antidiskriminační zákon a jeho pojetí v praxi
* Rovné zacházení – přístup k různým skupinám zaměstnanců z pohledu:
* Genderu
* Věku
* Znalostí
* Výsledků
* Zdravotní způsobilosti
* Postavení ve firmě
* … a dalších aspektů, které mohou být považovány za diskriminační
* Formy nerovného zacházení a příklady z praxe
* Mobing
* Bossing
* Stalking
* Kyberšikana
* Nepřímá diskriminace
* Jak se bránit diskriminaci
* Asertivita
* Komunikace
* Rovnováha

Metody výuky: Seminář je určen pro personalisty a manažery, kteří chtějí přispívat k zachování rovných příležitostí pro všechny zaměstnance a dodržet zákonné a etické principy i hodnoty firmy.

APLIKACE ANTIDISKRIMINAČNÍHO ZÁKONA v praxi

Vybraný termín:

10.10.2019  Praha 2

Cena
2900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.