Aktivizační minimum

kurz

Základní info

byl vytvořen pro aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných těžko umístitelných klientů ÚP, evidovaných déle než 6 měsíců, ve výjimečných případech i méně. Cílem programu je přimět účastníky k aktivnějšímu přístupu při hledání zaměstnání prostřednictvím speciálních poradenských postupů. Program je kombinací skupinového poradenství a řízeného hledání zaměstnání s možností využití poradenské pomoci lektorů i mimo dny skupinových setkání.

Délka kurzu (týdny): 2
Počet hodin poradenské činnosti: 47 z toho
Počet hodin skupinového poradenství: 15
Počet hodin řízeného hledání zaměstnání: 32
Počet účastníků ve skupině: 10-14

Program je po celou dobu trvání vedený současně dvěma lektory a je rozvržen do 11 dnů (3 dny skupinového poradenství a 8 dnů řízeného hledání zaměstnání).

Skupinové poradenství obsahuje část trh práce a hledání zaměstnání, jejímž cílem je lepší orientace na trhu práce a zvládnutí technik efektivního hledání zaměstnání (práva a povinnosti UoZ, využití portálu MPSV, služby ÚP, pracovní právo, životopis, inzeráty, komunikace se zaměstnavateli) a část zaměřenou na sebepoznání, zvýšení sebedůvěry a sebeprezentaci.

Součástí programu je řízená individuální aktivita účastníků - hledání zaměstnání, která probíhá po celou dobu konání kurzu ve dnech, kdy se nekoná skupinové poradenství.

Po celou dobu kurzu mají účastníci možnost telefonických nebo osobních konzultací k hledání zaměstnání s lektory, dále mají k dispozici vhodný tisk (inzeráty), sestavy volných pracovních míst, mobil pro volání zaměstnavatelům, přístup k internetu aj.

Aktivizační minimum

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.