Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady

Kurzem Vás provede Mgr. Michal Vrajík

Mgr. Michal Vrajík je advokátem specializovaným na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je rozebrat aktuální právní podmínky agenturního zaměstnávání s přihlédnutím k plánované novele agenturního zaměstnávání od 1. 1. 2024 a dále k nejnovějším výkladům, judikatuře a samozřejmě k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro získání a udržení licence agentury práce, tak na oblast smluvní, tedy na samotné agenturní zaměstnávání v praxi. Pozornost bude věnována všem klíčovým oblastem včetně srovnatelných pracovních a mzdových/platových podmínek, náhrady škody ve vztahu agentura – zaměstnanec – uživatel, pracovnělékařským službám při agenturním zaměstnávání, (ne)možnosti přímého zaměstnávání zaměstnance agentury práce apod.

Určeno pro

Pro zaměstnance agentur práce, odpovědné zástupce, pro zaměstnance uživatelů na pozicích personalistů, mzdových účetní, další pracovníky v oblasti HR, pro vedoucí pracovníky setkávající se ve své praxi s agenturním zaměstnáváním.

Obsah kurzu

Agenturní zaměstnávání z pohledu licenčního:
• povolení ke zprostředkování zaměstnání,
• podmínky a proces vydání povolení,
• kauce agentury práce,
• odpovědný zástupce, jeho vztah k agentuře práce,
• pojištění agentury práce,
• informační povinnosti agentury práce,
• obnovování a rušení povolení ke zprostředkování zaměstnání,
• přestupky podle zákona o zaměstnanosti,
• zastřené zprostředkování zaměstnání a obecně obcházení agenturního zaměstnávání,
• rozdíly mezi agenturním zaměstnáváním a dočasným přidělením.

Agenturní zaměstnávání z pohledu vztahu agentura práce – uživatel:
• základní principy,
• smlouva o dočasném přidělení zaměstnanců,
• smlouva mezi agenturou práce a zaměstnancem,
• pokyn k dočasnému přidělení,
• omezení agenturního zaměstnávání,
• průběh agenturního zaměstnávání,
• srovnatelné pracovní a mzdové/platové podmínky,
• cestovní náhrady agenturních zaměstnanců,
• náhrada škody a přijetí opatření k zabezpečení a ochraně majetku,
• konkurenční doložky,
• ukončení dočasného přidělení a ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance agentury práce,
• dočasné přidělování cizinců,
• přestupky v agenturním zaměstnávání.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů a osvědčení o absolvování v elektronické podobě. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady

Vybraný termín:

12.11.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.