Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (on-line seminář)

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem prakticky orientovaného on-line semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě.
Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsahovat smlouva s agenturou práce, smlouva s přiděleným agenturním zaměstnancem, jak realizovat pojem „srovnatelné podmínky“, které musí být agenturním zaměstnancům garantovány.

Určeno pro

On-line seminář je určen zejména personalistům a zaměstnancům na oddělení HR, manažerům na všech úrovních řízení až po mistry, liniové vedoucí, předáky.

Obsah kurzu

• základní vymezení aktuálního stavu na trhu práce ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání,
• vymezení právních předpisů vztahujících se k problematice agenturního zaměstnávání,
• jak poznat seriózní agenturu práce,
• jak se vyvarovat nelegálnímu zaměstnávání ( například používání smlouvy o dílo),
• smlouvy uzavírané s agenturou práce a s jednotlivými agenturními zaměstnanci,
• jak se vypořádat s povinnostmi – uživatele agenturního zaměstnávání ve firmě od prvého dne nástupu agenturního zaměstnance až do ukončení výkonu práce agenturního zaměstnance u uživatele,
• vymezení a právní rámec pojmu – srovnatelné podmínky pro agenturního zaměstnance,
• denní komunikace s agenturními zaměstnanci na pracovišti z pohledu toho, kdo je přímo řídí,
• principy kontroly dodržování pravidla srovnatelných podmínek ve vztahu k agentuře práce – obrana proti případné pokutě od Inspektorátu bezpečnosti práce.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (on-line seminář)

Vybraný termín:

16.8.2021  Online

Cena
2290 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.